IKEA utilitza galetes pròpies i de tercers amb fins de rendiment, publicitat i xarxes socials per oferir-te una millor experiència quan visitis el nostre lloc web i informació personalitzada d’acord amb els teus hàbits de navegació. Recorda que sempre pots canviar les teves preferències sobre les galetes a través dels ajustaments del teu navegador o, si hi estàs d’acord, tancar o continuar amb la navegació.

Consulta la Política de privacitat i la Política de galetes per obtenir més informació.

Has inhabilitat les galetes, això vol dir que IKEA no recordarà la teva cerca a tota la web. Descobreix com activar les galetes per una experiència millor.

Termes i condicions

Avís legal

Resolem tots els teus dubtes

En compliment del deure d'informació que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, et comuniquem que el present web és titularitat de les següents societats mercantils:


IKEA IBERICA SAU
Av. Matapiñonera 9. CP 28703. San Sebastián de los Reyes, Madrid. Dades registrals: CIF A28812618. Registre Mercantil de Madrid Tom: 1251, Foli: 102, Fulla: 23549.


IKEA NORTE SL
Centro Comercial Megapark s/n. CP 48903 Barakaldo, Biscaia. Dades registrals: Registre Mercantil de Biscaia Tom: 04539, Foli: 189, Fulla: BI45485.


Telèfon: 900 400 922 De 9 a 22 hores de dilluns a diumenge. També disposes d'un formulari de contacte.


L'accés al web és lliure i gratuït i no cal subscripció prèvia. La utilització d'aquest web està subjecta a la Política de privacitat, a la Política de galetes i a l'Avís legal, que l'usuari coneix i accepta de manera íntegra i sense cap tipus de reserva pel fet de navegar pel portal, utilitzar els serveis oferts en el portal, i/o adquirir els productes oferts a través d'aquest mitjà.


Consulta els:

 
 

Condicions d'ús

Aquestes condicions descriuen els termes aplicables als serveis i continguts oferts a través del lloc web www.ikea.es, així com la totalitat d'aquells que s'hi contenen (d'ara endavant, "el Portal") del qual són titulars de manera conjunta les societats mercantils IKEA IBÉRICA SA/IKEA NORTE SL (d'ara endavant, "les Societats"). Aquestes empreses mercantils ofereixen els seus serveis exclusivament al territori espanyol, amb excepció dels territoris de les comunitats autònomes de Canàries, Illes Balears, i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. A causa de l'anterior, les societats no garanteixen un ús satisfactori del portal als usuaris fora de l'àmbit territorial esmentat en el present paràgraf, i declina expressament qualsevol responsabilitat derivada d'aquest extrem.

La utilització del portal per la teva part suposa l’acceptació sense reserves de la totalitat d’aquestes Condicions d’ús. En cas que no estiguis d'acord amb aquestes condicions has d'abstenir-te d'utilitzar aquesta pàgina. L'ús del portal requereix així mateix que siguis major d'edat, i a més que disposis de la capacitat jurídica suficient segons la legislació vigent d'aplicació per quedar vinculat per les presents Condicions d’ús.

La visita o utilització del portal per part teva haurà de fer-se en tot moment de forma responsable i ajustada a la legalitat vigent, a les regles de la bona fe, i respectant en tot cas els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de les societats, qualsevol altra societat mercantil del Grup IKEA, o qualssevulla altres terceres persones, físiques o jurídiques.

Queda expressament prohibida la utilització, per qualsevol mitjà directe o indirecte de qualsevol dels continguts del portal amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites, així com també la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar dany de qualsevol tipus, o alteracions no consentides per les societats, al portal o a qualsevol dels seus continguts.

Sense perjudici del caràcter vinculant general de les presents Condicions d’ús, existeix la possibilitat que alguns serveis o utilitats oferits al portal tinguin unes condicions especials que complementin, reemplacin, o deixin sense efecte algunes o totes aquestes Condicions d’ús, que requeriran el teu consentiment exprés, i que en tot cas podran ser consultades abans de la seva emissió.

 

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el contingut del portal (amb caràcter merament enunciatiu, esmentem els seus textos, imatges, logos, logotips, signes, sons, animacions vídeos, codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades, etcètera), o bé són titularitat de les societats, o bé són d'altres societats mercantils del Grup IKEA, contant en aquest cas les societats amb els drets suficients per a la seva explotació en qualsevol forma i especialment els de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

L'accés o la utilització del portal per part teva no pot considerar-se de cap manera com a atorgament de drets, autoritzacions o llicències de cap tipus per part de les societats, la resta de societats mercantils del Grup IKEA, o de tercers, respecte del seu contingut. Queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, en qualsevol modalitat, de qualsevol contingut subjecte a drets de propietat intel·lectual d'allò esmentat en la present clàusula, tret que es disposi del consentiment previ i exprés per escrit del seu titular.

Sense perjudici d’allò expressat en el paràgraf anterior, la marca comercial IKEA i el logotip IKEA són propietat de “INTER IKEA SYSTEMS BV” (societat mercantil domiciliada als Països Baixos), i l’accés o la utilització del portal per part teva no suposa l’atorgament de cap dret de qualsevol naturalesa sobre ells. Es prohibeix expressament la seva utilització per a fins comercials ni per a cap altra finalitat.

Les societats es reserven el dret d'exercitar davant de l'usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin, derivades de qualsevol actuació d'aquest que infringeixi els drets de propietat intel·lectual i/o industrial existents sobre els materials i continguts del portal, i això sense perjudici de qualssevulla altres actuacions, judicials o extrajudicials, que poguessin realitzar la resta de societats del Grup IKEA, o altres terceres persones, físiques o jurídiques, que poguessin resultar titulars d'aquests drets, en la seva defensa.

 

Productes IKEA

L'usuari declara saber que tots els productes que es venen a IKEA estan destinats a un ús domèstic i han estat sotmesos a mètodes d'assaig conforme a les normes i estàndards corresponents. Les garanties que ofereix IKEA pel que fa als seus articles estan condicionades al seu ús domèstic. Alguns productes IKEA s’han assajat conforme a estàndards d’ús professional-públic.

L'usuari, en tot cas, i amb caràcter previ a efectuar la compra d'un article dels comercialitzats per les societats, s'haurà d'assegurar que aquest article és legalment idoni per a l'ús que li vol donar.

Amb aquesta finalitat, existeixen fitxes descriptives de producte disponibles per a la consulta a la botiga i a través del portal. IKEA no es fa responsable en cap cas de les possibles reclamacions derivades d'un ús diferent d'aquell per al qual està concebut l'article IKEA.

L’usuari declara conèixer que les Societats no tenen sistemes de gestió de certificats conforme a estàndards internacionals (ISO9000, ISO 14000, EMAS, SA8000, etc.).

Les Societats tenim l’objectiu que la marca IKEA sigui per si mateixa garantia de confiança per als nostres clients, tant dels processos que realitzem com dels productes que venem, respecte a qüestions de qualitat, seguretat, medi ambient i altres qüestions de responsabilitat corporativa. Per això, tenim sistemes de gestió i protocols interns que abracen tots els nostres processos i que auditem internament per assegurar que es duen a terme correctament en totes les nostres unitats. La fabricació dels nostres productes està sotmesa a estàndards de qualitat, medi ambient i responsabilitat corporativa, propis de les societats, basats en principis internacionals i que són comuns als que estableixen les normes mencionades més amunt. A més, tenim auditors interns que verifiquen contínuament la seva correcta implantació a tots els proveïdors de producte i serveis IKEA.

 

Polítiques d’enllaços

En cas que et proposis establir hiperenllaços amb la pàgina web de IKEA no podràs donar a entendre que IKEA ha autoritzat l'hiperenllaç o que d'alguna manera ha aprovat o autoritzat el contingut de la pàgina web en la qual s'estableix l'hiperenllaç, ni tampoc realitzar manifestacions falses, inexactes o ofensives sobre IKEA o sobre qualssevol dels seus treballadors, o bé incloure a la pàgina de l'hiperenllaç continguts inapropiats, difamatoris, il·legals, obscens o il·lícits, ni qualssevol altre que, de qualsevol manera, contravingui la legalitat vigent. Tampoc podràs crear macros ("frames") amb les pàgines web ni sobre les pàgines web IKEA.

Les societats es reserven la possibilitat de comunicar-se amb tu, si consideren que incompleixes les normes establertes pels hiperenllaços, així com d'exercitar les accions judicials i extrajudicials pertinents, derivades de qualsevol conducta contrària al que es disposa en el paràgraf anterior.

 

Responsabilitat

Les societats no garanteixen l'ús correcte i lícit del web pels seus usuaris i, en conseqüència, declinen qualsevol classe de responsabilitat derivada de qualssevulla actuacions contràries a la legalitat vigent, incloent, expressament, manifestacions de qualsevol classe abocades a través d'aplicacions o eines disponibles en cada moment al portal, que resultin inadequades, difamatòries, injurioses, ofensives, racistes, obscenes o discriminatòries, entre d'altres. Així mateix, les societats es reserven el dret d'exercir les accions judicials i extrajudicials pertinents, derivades de qualsevol conducta contrària al que es disposa en aquest paràgraf.

Excepte els límits establerts en la llei, les societats no assumeixen cap responsabilitat derivada de les següents situacions que s'enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu:

 • Dels errors que es poguessin produir com a conseqüència d'incidències degudes a problemes a la xarxa d'Internet incloent la impossibilitat d'usar el portal, tant com a resultat d'operacions de manteniment rutinàries del sistema com d'actualitzacions imprescindibles per al seu bon funcionament.
 • De l'ús per part de menors d'edat del portal o de l'enviament de les seves dades de caràcter personal sense permís dels seus pares o tutors, sent en aquest cas els pares o tutors responsables de l'ús responsable d'Internet per part dels menors. IKEA recomana la instal·lació d'alguna de les eines de control de l'ús d'Internet per tal d'evitar l'accés a pàgines o continguts no aptes per a menors.
 • Dels continguts als quals pugui accedir l'usuari a través d'enllaços no autoritzats per IKEA o que siguin introduïts pels usuaris com comentaris, o utilitzant eines similars, quan aquestes siguin posades a la seva disposició al portal.
 • De la introducció de dades errònies per la teva banda o d'un tercer no autoritzat, així com dels problemes amb l'adreça de correu electrònic que ens facilitis si és incorrecta o presenta problemes d'operativa aliens a IKEA.
 • De la utilització il·lícita que puguin fer els usuaris dels materials i continguts de la pàgina web en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels continguts del web, en els termes establerts a l'apartat "PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL" d'aquestes Condicions d'ús.

Les societats declaren que fan servir els més alts estàndards de seguretat existents, perquè el teu ús del portal sigui plenament segur i satisfactori. No obstant això, les societats no poden garantir l'absència de virus o altres elements que poguessin danyar o alterar el sistema informàtic de l'usuari (tant maquinari com programari), ni assumeixen cap responsabilitat que se'n derivi. Com a usuari et correspon disposar d'eines adequades per a la detecció de virus o de qualsevol altre element informàtic nociu.

 

Modificacions d'aquestes condicions

Les societats es reserven el dret de modificar unilateralment, totalment o parcialment, sense necessitat de previ avís aquestes Condicions d’ús, així com qualssevulla altres condicions de caràcter particular que modifiquin, extingeixin o deixin sense efecte total o parcial altres parts del portal que eventualment puguin establir-se, la configuració, presentació i disseny del portal o de qualsevol dels elements i serveis que l'integren. Qualsevol accés posterior a aquestes modificacions al portal per part teva es considerarà com una acceptació d'aquestes modificacions.

 

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola. En cas de disputa o controvèrsia relacionada amb la seva aplicació o interpretació, les parts se sotmetran als jutjats i tribunals que resultin territorialment competents segons la legislació vigent.

En tot cas, t'informem que tens dret a sol·licitar la resolució extrajudicial de controvèrsies en matèria de consum accessible a través d'aquest enllaç.

No obstant això, abans de procedir a utilitzar aquest mitjà, posem a la teva disposició aquest formulari d’atenció al client perquè ens facis arribar les teves possibles queixes o controvèrsies.

Data d’actualització: 11.05.2018

 

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA EN LÍNIA (PDF)

 
 


CONDICIONS GENERALS DE COMPRA EN LÍNIA

Aquest document, conjuntament amb tots els documents annexos, regula les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquest lloc web www.IKEA.es i la compra de productes a través d’aquest.

En fer una comanda, el Client consent quedar vinculat per aquestes Condicions Generals de Compra, així com per les Condicions d’Ús, la Política de Privacitat i la Política de Galetes:
 

IKEA podrà modificar aquestes Condicions Generals de Compra, així com les Condicions d’Ús, Privacitat i Galetes.

Recomanem al Client la seva lectura en el moment de realitzar la comanda, ja que seran d’aplicació aquelles que estiguin disponibles en aquest lloc web a cada moment, i la seva acceptació és sempre un pas previ i indispensable per a la contractació.

La comanda podrà formalitzar-se a elecció del Client en qualssevol dels idiomes disponibles a la pàgina web: castellà, català, anglès i basc.
 
1. LES NOSTRES DADES

Aquest lloc web està operat per:

IKEA IBÉRICA SA, CIF A28812618
Amb domicili a l’Avinguda Matapiñonera, 9, CP 28703
San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al Tom 1251, Secció 8a, Foli 102, Fulla 23549
Amb telèfon 900 400 922
Correu electrònic ikeaparati@ikea.com D’ara endavant, «IKEA».

Les comandes que afectin o es distribueixin a través de la botiga d’IKEA Barakaldo seran formalitzades amb l’entitat IKEA NORTE S.L., amb CIF B84213420, amb domicili en el Centre Comercial Megapark s/n, 48903, Barakaldo (Biscaia), inscrita en el Registre Mercantil de Biscaia al Tom 04539, Secció 8, Foli 189, Fulla BU-42485, amb telèfon 900400922 i correu electrònic ikeaparati@ikea.com. D’ara endavant, «IKEA».
 
 

2. INFORMACIÓ I MANIFESTACIONS PRÈVIES A LA CONTRACTACIÓ.

El Client, amb caràcter previ a la contractació i durant el procés de compra, podrà accedir, arxivar i imprimir aquestes condicions generals de contractació per a la seva consulta.

Tota la informació i les dades personals que subministri el Client en utilitzar aquest lloc web seran tractades d’acord amb la Política de Privacitat d’IKEA, segons el tractament de dades que s’especifica en aquestes Condicions de Compra i conforme a les opcions que hagi marcat el Client en el moment de l’acceptació de les Condicions de Compra. El Client declara que tota la informació i dades que faciliti a IKEA són veraces i es corresponen amb la realitat. Si el Client no facilita tota la informació necessària, no es podrà cursar la seva comanda.

El Client es compromet a no realitzar cap comanda falsa o fraudulenta, i IKEA es reserva, en aquestes circumstàncies, la facultat de cancel·lar-la i prendre les accions oportunes.

El Client declara que és major de 18 anys i disposa de la capacitat legal i d’obra necessària i suficient per celebrar contractes de contingut econòmic.

En cas de persones jurídiques, les persones físiques que actuïn en el seu nom i representació a través d’aquest lloc garanteixen davant IKEA i tercers vinculats per a la prestació dels serveis contractats que ostenten representació suficient a favor seu per la corresponent persona jurídica en el moment de realitzar la compra i garanteixen que, en el moment de realitzar la transacció, no estan vulnerant drets de cap tercer al respecte, i que les dades i informació relativa a les persones jurídiques són veraces, exactes i fiables.

IKEA no es farà responsable de cap dany, pèrdua o perjudici a persones i/o béns que tinguin causa o es relacionin amb l’anterior declaració.


3. ÀMBIT GEOGRÀFIC

Els productes que s’ofereixen a través d’aquest lloc web estan únicament disponibles per al seu lliurament o recollida en el territori espanyol, excepte les illes, Ceuta i Melilla.

 

4. PRODUCTES IKEA

El Client declara conèixer que tots els productes que es venen a IKEA estan destinats a un ús domèstic i han estat sotmesos a mètodes d’assaig de conformitat amb les normes i estàndards corresponents. No obstant això, alguns articles de l’assortiment han estat provats per a un ús professional o públic i compleixen els requisits de seguretat, durabilitat i estabilitat que estableixen les normes tècniques corresponents als dits usos.

Les garanties que ofereix IKEA respecte a tots els seus productes estan condicionades amb caràcter general al seu ús domèstic. El Client, en tot cas i amb caràcter previ a efectuar la compra d’un article IKEA, haurà d’assegurar-se que aquest és idoni per a l’ús que li vol donar. A aquest efecte, existeixen fitxes descriptives de producte disponibles per a la seva consulta a les botigues IKEA i a www.IKEA.es.

IKEA no es fa responsable de les possibles reclamacions derivades d’un ús diferent a aquell per al qual l’article IKEA està concebut.

El Client declara conèixer que IKEA no té sistemes de gestió certificats conforme a estàndards internacionals (ISO9000, ISO 14000, EMAS, SA8000, etc.). IKEA té l'objectiu que la marca IKEA sigui per si mateixa garantia de confiança per als seus clients, tant dels processos que segueixen com dels productes que venen en relació a les qüestions de qualitat, seguretat, medi ambient i responsabilitat corporativa. Per això, compta amb sistemes de gestió i protocols interns que abracen tots els seus processos i que auditen internament per assegurar que es porten a terme correctament en totes les seves unitats.

La fabricació dels seus productes està sotmesa a estàndards de qualitat, medi ambient i responsabilitat corporativa propis d’IKEA, basats en principis internacionals i que són comuns als establerts a les normes mencionades més amunt. A més, té auditors interns que verifiquen contínuament la seva correcta implantació en tots els proveïdors de productes i de serveis que ofereix IKEA.

 

5. MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

Aquest lloc web mostra finestres de confirmació de dades facilitades que eventualment no permeten continuar amb la compra si les dades que s’hi introdueixen no tenen el format correcte. En qualsevol cas, abans de realitzar el pagament, el Client podrà visualitzar a la pàgina web els productes seleccionats i el detall de la seva comanda perquè, en cas que sigui necessari, pugui modificar les dades de la seva comanda. Si detectés un error amb posterioritat a la finalització del procés de pagament, haurà de contactar amb el servei d’Atenció al Client al telèfon 900 400 922, a l’adreça de correu electrònic   ikeaparati@ikea.com o a través d’aquest formulari.
 

6. PRODUCTES EXCLOSOS

Estan exclosos de la compra a través del servei de «Compra en línia» les plantes naturals, els productes de la gamma «IKEA Food», els productes d’alimentació, la tela per metres, els taulells a mida, les catifes perses, els articles d’oportunitats, els productes en què no es permeti diferenciar amb referències per a tots els colors o mides en què estigui disponible, i també les Targetes Regal i productes personalitzats.
 

 

7. SERVEIS EN LÍNIA

A la nostra pàgina web hi trobaràs cinc modalitats de lliurament, tal com es defineix a continuació.

Paqueteria a domicili:
Tots els lliuraments a domicili de menys de 20 kg (des de les 00:00 hores del 19/03/2019 i fins a les 23:59 hores del 23/03/2019, el límit de pes màxim serà de 25 kg per a les comandes realitzades en línia), en què cap dels seus articles i) superi les mides 60 x 40 x 39 cm ii)  els 25 litres, iii) tinguin un pes igual o superior a 10 kg, seran lliurats mitjançant el servei de paqueteria. A la pàgina del producte, fent clic a «Veure més informació sobre el producte», pots trobar-hi tots els detalls de les mides i el volum dels nostres articles. Aquesta mercaderia es lliurarà des dels nostres magatzems centrals.

Lliurament a domicili
Si la teva comanda no compleix les característiques de paqueteria, serà lliurada a domicili a través de servei de transportista. Aquesta mercaderia es lliurarà des dels nostres magatzems centrals.

Lliurament ràpid
Si la teva comanda no compleix les característiques de paqueteria (però sí les de Lliurament a domicili) i tenim disponibilitat de lliurament des de la teva botiga IKEA més pròxima en el lliurament a domicili, t’oferirem la possibilitat de lliurament ràpid al mateix cost. Sabràs si tens disponibilitat de lliurament ràpid des de la teva botiga més pròxima en el procés de selecció de la teva comanda.  El termini màxim del lliurament ràpid serà de 8 dies des de la realització de la comanda.

Click & Collect
Recollim la teva comanda i la tenim preparada perquè vinguis a buscar-la a la botiga IKEA que tu triïs.

Click & Collect Pick Up Point – Punt de recollida
Apropem la teva comanda al punt de recollida que tu triïs.

Els termes i condicions fan referència a aquestes cinc modalitats de lliurament i defineixen les diferents característiques de cadascuna d’elles. Tret de pacte en contrari i confirmació expressa per part del Client pel que fa al lliurament d’un producte concret, en totes les modalitats, el lliurament anteriorment indicat es realitzarà en un termini màxim de 30 dies naturals a partir de la realització de la comanda.
 

 

8. COM REALITZAR UNA COMANDA

Per realitzar una comanda, el Client haurà de seleccionar al lloc web d’IKEA els productes que desitja adquirir mitjançant la creació d’una llista de la compra virtual.

El Client, abans de realitzar la comanda, haurà d’haver seguit els passos següents:

 1. Llegir i entendre la descripció dels productes segons el que apareix en aquest lloc web. En cas de dubte, el Client s’haurà de posar en contacte amb IKEA a través del formulari web https://ww9.ikea.com/es/ca/contacto/formulario.php, el correu electrònic  ikeaparati@ikea.com, el telèfon de contacte d’Atenció al Client o dirigir-se a la botiga IKEA més pròxima.
   
 2. Llegir i entendre les característiques essencials i tècniques dels productes, que es troben disponibles als apartats d’informació de producte i informació tècnica del lloc web. Entre elles, qualsevol declaració relativa a normes tècniques i prestacions rellevants a l’ús que es vol donar al producte.
   
 3. Consultar al lloc web el preu indicat dels productes i les possibles promocions que siguin d’aplicació, podent visualitzar i conèixer el preu final amb l’IVA o impost que en el seu cas pogués ser aplicable, així com el preu del servei de transport seleccionat i el cost de recollida a la Botiga o al Punt de Lliurament. S’informa per endavant i el Client declara reconèixer i acceptar expressament que el preu dels articles que apareix al lloc web d’IKEA pot variar, únicament a la baixa, en funció de les promocions vigents a cada moment en cadascuna de les botigues IKEA, i només resultaran aplicables a la comanda del Client aquelles promocions que s’apliquin a les modalitats de lliurament: Lliurament ràpid, Click & Collect i Punt de recollida vigents a la botiga IKEA des de la qual es tramita la seva comanda.
Un cop hagi seleccionat tots els productes que desitgi comprar, el Client ha de seleccionar si desitja el Servei de recollida mitjançant:
 • Click & Collect.
 • Click & Collect en Punt de recollida.
​Seleccionant en aquests casos l’establiment en el qual vol recollir la mercaderia.
O contractar el lliurament al seu domicili mitjançant:
 • Paqueteria / Lliurament a domicili (segons característiques de l’apartat 7. Tipus de lliurament).
 • Lliurament ràpid.
Una vegada feta la selecció, el Client podrà visualitzar els productes seleccionats i el preu final, un cop aplicats els descomptes segons les ofertes vigents corresponents a la modalitat de lliurament escollida (apartat 11. Promocions), els serveis contractats i el cost de la preparació de les comandes, i haurà de triar la data de recollida o lliurament desitjada segons la modalitat corresponent.

En el cas de paqueteria, al Client se li proporcionarà una data de lliurament que en cap cas serà superior a 30 dies des de la realització de la comanda, confirmada per l’empresa de paqueteria. En cas de no estar disponible el Client per al lliurament, tindrà a la seva disposició un dels punts de recollida de l’empresa de transport, que serà comunicat per l’empresa de transport.

Per poder efectuar la comanda, el Client haurà d’estar registrat prèviament, emplenant les seves dades mitjançant un formulari. El Client s’obliga a verificar les dades proporcionades en el formulari i l’exactitud dels productes i serveis triats, i haurà de retrocedir en el lloc web per corregir les dades introduïdes o qualssevol dels detalls de la comanda, en cas de no ser exactes.

En cas de conformitat, el Client haurà d’efectuar el pagament fent clic al botó «Pagar ara».
 
Després del pagament, IKEA l’informarà immediatament per correu electrònic de la confirmació de la seva comanda i li enviarà la seva Ordre de Compra, juntament amb l’enllaç per accedir a aquestes Condicions Generals de Compra.
 
En cas de formalitzar-se efectivament la comanda, IKEA no arxivarà en format paper el document en què es formalitzi el contracte. No obstant això, li enviarà l’enllaç a aquests termes i condicions, que conté el document de desistiment (Annex 1), al correu electrònic que hagi designat a l’efecte, de manera que el Client tindrà la possibilitat de recuperar i guardar les condicions generals de compra.
 

 

9. DISPONIBILITAT

IKEA mostrarà al seu web una informació actualitzada de la disponibilitat i estoc dels productes. Tot i així, és possible que un producte, la disponibilitat del qual hagi estat confirmada per IKEA, s’hagi esgotat durant el procés de realització de la comanda, per la qual cosa, en aquest supòsit, IKEA posarà en coneixement del Client aquesta situació a través del correu electrònic i/o telefònicament, i li oferirà les següents alternatives:
 • El lliurament del producte en un termini superior a l’inicialment indicat prèvia conformitat del Client amb aquesta solució, sense cost addicional.
 • La devolució del preu cobrat en un termini màxim de tres dies laborables des de la indicació per part del Client que aquesta és l’alternativa triada, pel mateix mitjà de pagament utilitzat en el moment d’abonar la comanda. En cas de suposar la devolució total de la comanda, l’import a tornar inclourà les despeses del servei de lliurament del producte que hagués pagat el Client. En cas d’una devolució parcial en què els articles objecte de la devolució canviessin les característiques de la modalitat de lliurament de la comanda inicial i, per tant, el preu del servei, es procedirà a ajustar aquesta diferència de preu en la devolució.
 

10. PREU I PAGAMENT

Els preus dels productes que hi ha en el lloc web inclouen IVA i són els actuals en cada moment, incloent les promocions vigents que poguessin ser d’aplicació.
 
Els preus del lloc web no inclouen la totalitat de les promocions concretes vigents a les botigues, per la qual cosa IKEA recomana al Client que consulti les promocions de cada botiga al seu web local.
 
Al preu de la comanda del Client se li aplicaran les promocions existents a la botiga des de la qual es tramiti, per la qual cosa el preu serà igual o inferior (quan s’escaigui) al que consti al web, i s’haurà de verificar el codi postal inclòs per al lliurament per verificar la promoció aplicable.
 
Els preus dels productes exclouen les despeses dels serveis, que s'afegiran a l'import total abans de procedir-ne al pagament.
 
El Client podrà utilitzar com a mitjà de pagament PayPal o les targetes VISA i Mastercard de crèdit o dèbit També podrà optar per fraccionar el pagament de la seva compra utilitzant la seva Targeta IKEA VISA*. La compra en línia serà fraccionada automàticament a 10 mesos sense interessos. Una vegada finalitzada la compra, podràs canviar el fraccionament d’aquesta al mitjà de pagament habitual que tinguis assignat a la teva targeta a través de l’App IKEA VISA o trucant al 902 101 335.
 
Consulta les condicions de finançament de la teva targeta IKEA Visa a https://www.ikea.com/es/es/customer-service/nuestros-servicios/financiacion/
 
*Oferta financera realitzada per CaixaBank Consumer Finance E.F.C. i subjecta a la seva aprovació. TIN: 0%. TAE: 0% per a compres realitzades a la botiga en línia d’IKEA. Oferta vàlida fins al 31/08/2019. Import mínim a finançar: €10 Import màxim a finançar: €15.000.
 
Per a això, en el procés de pagament de la comanda el Client haurà d’introduir les dades de la targeta elegida per al pagament.IKEA ha contractat terceres empreses que garanteixen la seguretat de les transaccions en la web.Totes les dades proporcionades a aquests efectes són encriptades per garantir la seva màxima seguretat, i s'allotgen a un servidor segur certificat segons el protocol SSL.
 
No s’admetran les targetes promoció o devolució com a mitjà de pagament.
 
El Client podrà utilitzar targetes regal com a mitjà de pagament sempre que realitzi una comanda amb servei de transport o paqueteria que no sigui lliurament ràpid, recollida a la botiga o en punts de recollida.
 
IKEA no es fa responsable de la falta de veracitat de les dades incloses pel Client en el moment de realitzar la comanda ni especialment dels danys generats a tercers per l’ús il·legítim pel client de mitjans de pagament.
 
No és possible abonar la compra de productes ni el servei de forma distinta a la prevista, ni de forma separada a l’establiment IKEA o punt de lliurament.
 

 

11. PROMOCIONS

Promocions amb descompte directe
A la pàgina web hi podràs trobar articles als quals se’ls apliquen descomptes directes en el preu.
 
En aquells descomptes oferts per ser soci IKEA Family, caldrà introduir el número de soci perquè el descompte sigui aplicat.
 
Alguns dels descomptes oferts es realitzen de forma local, per la qual cosa, per tal que s’apliqui el descompte, la comanda ha de ser tramitada des de la botiga que aplica el dit descompte, per mitjà de les modalitats de lliurament Click & Collect o Lliurament ràpid.
 
Promocions de venda amb prima
En promocions amb venda amb prima (es regala un producte, diversos, targeta regal o targeta descompte amb la compra), s’informarà al Client de les condicions específiques de cadascuna de les promocions.
 
A aquells Clients que compleixin els requisits de la promoció, IKEA els lliurarà una targeta promoció en format digital, per mitjà del correu electrònic que van facilitar en el moment de la compra, amb l’import indicat. Aquesta targeta promoció només podrà ser bescanviada a totes les botigues físiques d’IKEA Espanya, excepte Canàries i Balears, durant un temps limitat.

 

12. FACTURACIÓ

Per a comandes Click & Collect, Click & Collect en Punt de recollida o Lliurament ràpid
El Client rebrà la seva factura per la compra dels productes i serveis contractats en format paper, que serà lliurada juntament amb la mercaderia.

Per a comandes de Paqueteria o Lliurament a domicili
El Client rebrà la seva factura per la compra dels productes i els serveis contractats en format digital, per mitjà del correu electrònic, en el moment de confirmació de la compra.
 

 

13. COSTOS DELS SERVEIS

Els costos dels serveis oferts per al canal en línia són els següents:
Modalitats de lliurament:
 • Click & Collect - €9
 • Click & Collect en Punt de recollida - €29
 • Paqueteria. Comandes <5 kg - €5
 • Paqueteria. Comandes <25 kg - €9 (el preu per al pes màxim descrit anteriorment serà l’establert per a les comandes que es realitzin en línia entre les 00:00 hores del 19/03/2019 i fins a les 23:59 hores del 23/03/2019. Pes màxim habitual 20 kg).  
 • Lliurament a domicili. Província amb botiga IKEA - €49
 • Lliurament a domicili. Província sense botiga IKEA - €69
 • Lliurament ràpid. Província amb botiga IKEA - €49
 • Lliurament ràpid. Província sense botiga IKEA - €69
Comprova si la teva província té botiga IKEA a l’enllaç següent https://www.ikea.com/es/es/customer-service/nuestros-servicios/transporte/
 
Serveis addicionals:
 
Emmagatzematge. Servei només disponible per a comandes de Lliurament a domicili i Lliurament ràpid. Si vols retardar la data del teu lliurament, serà gratuït els primers 15 dies des de la data de compra. A continuació, hauràs d’abonar €15 per cada setmana addicional. El servei d’emmagatzematge tindrà una durada màxima de 2 mesos des de la contractació del servei. Si finalment es cancel·lés la comanda, IKEA procedirà a la devolució íntegra de l’import de la mercaderia comprada, descomptant el cost corresponent a l’emmagatzematge. Les demores en la realització del servei de transport en les dates acordades per causes imputables al Client també comportaran despeses d’emmagatzematge a càrrec del Client, segons es reflecteix en aquestes condicions, tret que siguin imputables a IKEA; en aquest cas, IKEA assumirà el dit cost.
 
Devolució amb retirada de mercaderia al domicili:
 • Comandes de paqueteria - €5
 • Resta de comandes - €39
Per poder procedir a la devolució amb retirada de mercaderia a domicili, has de preparar els productes amb l’embalatge original. Consulta la política de devolucions a https://www.ikea.com/es/es/customer-service/politica-devoluciones/
 

 

14. LLIURAMENT

IKEA remetrà la comanda en el termini acordat amb el Client segons la modalitat de lliurament, dins del termini màxim de 30 dies. S’entendrà produït el «lliurament» quan el Client o un tercer designat per ell adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s’acreditarà mitjançant la signatura de l’albarà de lliurament que IKEA o el proveïdor del servei de transport li faciliti a aquest efecte.
 
Per a comandes amb Lliurament a domicili o Lliurament ràpid
Si no és possible que IKEA efectuï el lliurament a la data i franja horària acordades amb el Client, la comanda serà retornada al nostre magatzem i IKEA es posarà en contacte amb el Client per concertar un nou lliurament.
 
En cas que la causa per la qual no hem realitzat el lliurament sigui l’absència per part del Client, aquest haurà d’abonar novament l’import del Transport de forma prèvia a la seva realització, excepte per causa imputable a IKEA; en aquest cas, IKEA assumirà el cost per al següent lliurament.
 
Per a comandes de paqueteria
L’empresa de transport de paqueteria realitzarà un intent de lliurament i, si, finalment, aquest no es produeix, la comanda passarà a un punt de lliurament de l’empresa de transport de paqueteria, on el Client la podrà recollir en un termini de 10 dies.
 

 

15. MODALITATS DE LLIURAMENT

15.1. CLICK & COLLECT. RECOLLIDA DELS ARTICLES A LA BOTIGA O A UN PUNT DE RECOLLIDA
 
Quan realitzi la comanda, el Client haurà de triar la data desitjada de recollida. Després del pagament, el Client rebrà una confirmació per correu electrònic que inclourà els productes comprats i la data de recollida.
 
El Client haurà de recollir els productes a la data de recollida, a l’establiment d’IKEA/punt de recollida d’IKEA que s’hagi seleccionat, en l’horari que cada establiment/punt de recollida disposi per a la recollida a les zones de retirada de mercaderia habilitades a cadascuna de les botigues.
 
En cas que el Client no reculli la mercaderia el dia de recollida al seu establiment d’IKEA, IKEA li recordarà la seva obligació de recollida per SMS, per correu electrònic o per telèfon, i aquesta es podrà demorar un màxim de 24 hores laborables comptadores des de la data escollida pel Client per a la recollida de la mercaderia.
 
En cas que el Client no reculli la mercaderia al dia de recollida al punt de recollida d'IKEA, IKEA li recordarà la seva obligació de recollida per SMS, per correu electrònic o per telèfon, i aquesta es podrà demorar un màxim de 3 dies d’obertura comptadors des de la data escollida pel Client per a la recollida de la mercaderia, dins dels horaris d’obertura de recollida dels establiments que s’indiquen a l’enllaç següent https://ca.ikea.com/es/ca/customer-service/nuestros-servicios/transporte/
 
Si, transcorregut el dit termini, el Client no hagués recollit la comanda, IKEA tindrà dret a rescindir el contracte i reemborsar el Client el preu de compra rebut mitjançant el mateix mètode de pagament que el Client va triar. En aquest cas, IKEA no reemborsarà els costos del servei.
 
Per tal de possibilitar la recollida de mercaderia a les botigues d’IKEA/punt de recollida, el titular de la comanda haurà d’identificar-se i exhibir, si s’escau i a l’efecte de la seguretat del mateix Client, el seu Document Nacional d’Identitat, la Targeta de Residència Comunitària, el Passaport o, en cas d’actuar en nom d’una persona jurídica, el document que n’acrediti la representació, tot això en vigor. En cas de designar un tercer per a la recollida de la mercaderia, aquest haurà de presentar la còpia o número de la comanda per tal de poder identificar-la, i també un document d’identificació dels indicats.
 

 

15.2. LLIURAMENT MITJANÇANT SERVEI DE LLIURAMENT A DOMICILI, LLIURAMENT RÀPID O PAQUETERIA

IKEA ofereix la possibilitat de contractar els serveis de transport dels articles adquirits a IKEA, així com altres serveis addicionals, segons el que es disposa en aquestes condicions.

Formen part d’aquestes condicions generals de contractació els següents documents: (a) El tiquet de compra (b) document/ordre comanda en què es detallen els serveis contractats pel Client, el seu preu, així com la data acordada per a la seva prestació, (c) qualsevol altre document annex que, en el seu cas, signin les parts en relació al desenvolupament dels serveis prestats.

Amb l’acceptació d’aquestes condicions, el Client autoritza que el servei sigui prestat per tercers designats per IKEA. Així mateix, el Client manifesta l’acceptació de les condicions exposades a continuació i la veracitat de les dades facilitades.

 

A. OBLIGACIONS D’IKEA

 1. Prestar el/s Servei/s contractat/s en les dates o termes màxims i franges horàries concertades segons es faci constar a la comanda. IKEA no transportarà ni emmagatzemarà articles que no hagin estat comprats a IKEA. La comanda incorporarà la data i franja concertades tenint en compte l’arribada de la totalitat de la mercaderia. IKEA garanteix el compliment dels terminis acordats, excepte circumstàncies alienes a IKEA o de força major que impedeixin la prestació dels dits serveis en les condicions pactades, la qual cosa no suposarà l’incompliment del contracte per part d’IKEA.
   
 2. En funció de la modalitat de lliurament que el Client hagi seleccionat, s’aplicarà el següent:
   
 • Per al servei de Paqueteria:
  Terminis de lliurament: S’ofereix una data de lliurament màxima de 6 dies des de la data de realització de la comanda, de dilluns a divendres, a l’Espanya peninsular. Els Clients poden realitzar el seguiment del seu lliurament des del nostre localitzador: https://www.ikea.com/es/es/customer-service/donde-esta-mi-pedido/

  Una vegada que el transportista hagi rebut la compra a les seves instal·lacions, el Client rebrà una notificació amb la data de lliurament definitiva. Aquesta contindrà un enllaç a la seva pàgina web, on el Client podrà modificar l’adreça de lliurament a un punt de conveniència, amb una antelació superior a 1 hora respecte a la data de lliurament notificada. En aquest cas, el servei de transport de paqueteria s’haurà de concertar abans del termini de 5 dies, comptadors des de la data en què es va realitzar la comanda inicial, i aquesta modificació no tindrà cap cost per al Client.

  En el mateix dia del lliurament, el Client rebrà una altra notificació informant de la franja horària en què està previst el lliurament. En cas que aquesta franja no s’adapti a les seves necessitats, podrà seguir modificant l’adreça de lliurament, la data o el punt de conveniència amb una antelació superior a 1 hora respecte a l’hora de lliurament.

  L’empresa de transport de paqueteria realitzarà un intent de lliurament i, si, finalment, aquest no es produeix, la comanda passarà a un punt de l’empresa de transport de paqueteria, on el Client podrà recollir-la en un màxim de 10 dies. Tan aviat el paquet arribi a un punt de l’empresa de paqueteria, aquesta enviarà al Client una notificació per SMS/correu electrònic amb l’adreça on pugui anar a recollir-lo.

  En cas que no sigui possible concertar una nova cita o no es pugui prestar el servei per causa imputable al Client, s’entendrà anul·lada la comanda i el Client assumirà el cost del servei de transport prèviament pagat. Un cop transcorregut el dit termini, IKEA reemborsarà al Client l’import de la mercaderia objecte de la comanda inicial en el termini de 3 dies laborables comptadors des de la recepció de la mercaderia per part d’IKEA, al mateix compte/targeta o mitjà des del qual es va realitzar el pagament de la comanda.

  Totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels productes. Si hi ha dificultats pel que fa al subministrament dels productes o no queden articles en estoc, s’aplicaran les casuístiques de l’apartat 9. Disponibilitat.

  La comanda podrà ser cancel·lada durant les següents 12 hores a la seva realització i sempre que es cancel·li amb més de 24 hores d’antelació a la data de lliurament; en aquest cas, IKEA procedirà a la devolució de l’import íntegre de la compra, inclòs el cost del transport. Transcorregut aquest termini, IKEA no garanteix que la comanda no hagi sortit de les nostres instal·lacions. Si aquest fos el cas, en el reemborsament de l’import es deduiran els costos de transport de la mercaderia prèviament pagats.
   
 • Per al servei de Lliurament a domicili i Lliurament ràpid:
  Serà el servei que s’aplicarà per al lliurament a domicili quan no compleixi les característiques de paqueteria.
   
 1. La data concertada amb el Client per al Transport es podrà modificar a petició del Client, sempre que la nova data es concerti amb IKEA amb un preavís superior a 24 hores d’antelació a la data inicial establerta per efectuar el servei de transport de la comanda. En aquest cas, el servei de transport s’haurà de concertar abans del termini de 14 dies, comptadors des de la data en què es va realitzar la comanda inicial, i aquesta modificació no tindrà cap cost per al Client. En cas que no sigui possible concertar una nova cita per causa imputable al Client o no es pugui prestar el servei per causa imputable al Client, en el període de 14 dies anteriorment indicat, s’entendrà anul·lada la comanda i el Client haurà d’assumir el cost del servei de transport prèviament pagat. Un cop transcorregut el dit termini, IKEA reemborsarà al Client l’import de la mercaderia objecte de la comanda inicial en el termini de 3 dies laborables comptadors des de la recepció de la mercaderia per part d’IKEA, al mateix compte/targeta o mitjà des del qual es va realitzar el pagament de la comanda.
   
 2. Si el Client canvia el lloc de lliurament, això podrà suposar un cost addicional, depenent de la nova zona designada per al servei; en aquest cas, se li informarà de forma prèvia del cost que suposarà el canvi de lloc de lliurament per a la seva prèvia acceptació.
   
 3. Si a la data i hora acordades el Client es troba absent, IKEA contactarà amb el Client telefònicament per concertar una nova data en els terminis indicats. En aquest cas, el Client haurà d’abonar el cost d’un nou transport, així com el cost de l’emmagatzematge si, en establir la nova data, se superen els 15 dies d’emmagatzematge que IKEA atorga gratuïtament, segons el que es disposa en l’apartat 13. Costos dels serveis.
   
 4. Els serveis s’encarreguen i es paguen en el moment de compra del servei. IKEA no acceptarà pagaments posteriors d’un Client com a cobrament d’un servei addicional, excepte que pugui justificar-lo mitjançant una factura o albarà del servei corresponent. IKEA només respondrà dels serveis contractats directament amb ella, en cap cas dels serveis addicionals o de tercers que no hagin estat contractats amb IKEA.
   
 5. La comanda podrà ser cancel·lada durant les següents 12 hores a la seva realització, sempre que faltin més de 24 hores per a la data de lliurament; en aquest cas, IKEA procedirà a la devolució de l’import íntegre de la compra, inclòs el cost del transport. Transcorregut aquest termini, IKEA no garanteix que la comanda no hagi sortit de les nostres instal·lacions. Si aquest fos el cas, en el reemborsament de l’import es deduiran els costos de transport de la mercaderia prèviament pagats.
 

B. OBLIGACIONS DEL CLIENT

 1. Abonar el preu dels Serveis en el moment de la contractació, conforme als preus estipulats en la comanda adjunta per a cada Servei a través dels mitjans de pagament admesos.
   
 2. Romandre en el domicili on s’ha de realitzar el Servei a la data i horari acordats o designar expressament una persona a aquest efecte.

  - En comandes de paqueteria, per a qualsevol modificació haurà d’avisar l’empresa de lliurament de paqueteria amb una antelació superior a 1 hora respecte a la data de lliurament notificada. Si no s’efectua aquest avís en els terminis establerts, la seva comanda passarà a un punt de l’empresa de transport de paqueteria, on podrà anar a recollir-la en un màxim de 10 dies.

  - En comandes amb Lliurament a domicili o Lliurament ràpid, per a qualsevol modificació de la data i hora previstes, haurà d’avisar IKEA amb més de 24 hores d’antelació a la data de lliurament (en dia laborable, és a dir, de dilluns a dissabte, excloent festius). Si no s’efectua aquest avís en els terminis establerts, estarà obligat a abonar l’import d’un segon desplaçament o lliurament com a condició prèvia per a la realització d’un nou servei. En els casos en què es posposi el servei a petició del Client, IKEA cobrarà addicionalment un cost d’emmagatzematge si, en establir la nova data, se superen els 15 dies d’emmagatzematge que IKEA atorga gratuïtament, segons el que es disposa en l’apartat 13. Costos dels serveis.
   
 3. La correcció en les dades és fonamental per a la prestació del servei; per això, el Client manifesta i garanteix que les dades que figuren en la comanda (nom, cognoms, telèfons, adreça completa, data i hora de la realització del Servei) són correctes. És necessari que el Client faciliti a IKEA un telèfon de contacte per poder localitzar-lo i gestionar els serveis contractats per poder-ne fer un seguiment.
   
 4. No s’admeten lliuraments en apartats postals ni llocs públics. En cas que el transportista s’hagi de desplaçar un segon cop per un error en les dades, el Client haurà d’abonar el cost d’aquest desplaçament o lliurament segons la tarifa de la comanda.

  Finalitzada la prestació del servei contractat, és imprescindible signar l’albarà, indicant en l’apartat d’incidències aquelles que haguessin pogut sorgir en el moment de la prestació del servei o el dany causat quan sigui visible. Això ens permetrà adoptar les millores necessàries en el servei que prestem i tenir-ne constància. No s’acceptaran reclamacions que no constin a l’albarà, excepte si es tracta de danys ocults o defectes coberts per la garantia.

  El Client es fa responsable de verificar la quantitat de paquets rebuts, l’estat d’aquests i signar la seva conformitat amb el lliurament, després d’haver examinat la mercaderia conjuntament amb el Prestador del Servei. Les pèrdues o els danys en la mercaderia o les instal·lacions durant el transport han de ser posades de manifest per escrit en l’albarà de lliurament en el moment del lliurament.

  En el cas de danys o pèrdues no visibles, el termini de reclamació és de 7 dies des del lliurament. El Client ha de presentar un escrit descriptiu i, si escau, fotografies de qualsevol dany o incidència que percebi. L’escrit podrà ser presentat presencialment en qualsevol de les nostres botigues o a través del formulari disponible a l’enllaç següent  https://ww9.ikea.com/es/ca/contacto/formulario.php. El Client podrà contactar amb el servei d’Atenció al Client d’IKEA a través del telèfon 900 400 922 en horari de 09 a 22 hores de dilluns a diumenge, excepte festius nacionals. Les reclamacions hauran d’incloure en tot cas la informació descrita per al seu estudi.
   
 5. En el moment de contractar el servei, el Client haurà d’assegurar-se que les condicions d’espai i altura del lloc on es procedirà a realitzar el transport són les adequades, així com de notificar en el moment de la contractació del transport si existeix cap obstacle que impedeixi o dificulti el lliurament de la mercaderia en el lloc indicat, com ara portes de dimensions reduïdes, escales massa estretes, inexistència o no adequació de muntacàrregues o ascensors, carrers de vianants amb horaris restringits, etc., i aquestes circumstàncies seran valorades per acordar, en el seu cas, un preu especial per al transport en aquests supòsits. Si no se n’hagués informat a IKEA prèviament i fos necessari un segon transport, aquest haurà de ser abonat segons les tarifes, sense dret al reemborsament del primer, i podent comportar despeses d’emmagatzematge, segons l'apartat 13. Costos dels serveis.
   
 6. El Client eximeix IKEA i, per tant, serà l’únic responsable de i) fer ús dels productes d’acord amb les especificacions tècniques i instruccions d’ús corresponents.

  ii) Verificar la correcta ubicació i emplaçament del producte a l’immoble de conformitat, en el seu cas, amb el llibre de l’edifici, les obligacions d’ús i manteniment de l’immoble, els manuals d’emergència i evacuació i qualssevol altres requeriments d’aplicació a l’immoble en qüestió.
   
 7. La comanda podrà ser cancel·lada durant les següents 12 hores a la seva realització i amb més de 24 hores d’antelació a la data de lliurament, i IKEA procedirà a la devolució de l’import íntegre de la compra, incloent el cost del transport. Transcorregut aquest termini, IKEA no garanteix que la comanda no hagi sortit de les nostres instal·lacions. Si aquest fos el cas, en el reemborsament de l’import es deduiran els costos de transport de la mercaderia prèviament pagats.
 

C. RECOLLIDA D’ELECTRODOMÈSTICS I ALTRES APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS, I GESTIÓ MEDIAMBIENTAL CORRECTA:


IKEA informa que està habilitada per a la venda d’aquests productes segons inscripció en el Registre Integrat Industrial corresponent i que el número d’inscripció en el citat Registre Integrat Industrial a nom d’IKEA Supply AG amb número de productor 4435 disponible a la pàgina: http://www.minetur.gob.es/industria/RAEE/Paginas/Index.aspx

IKEA informarà el Client quan es realitzi el lliurament d’un nou aparell elèctric o electrònic, de la possibilitat de procedir a la recollida o retirada del producte rebutjat sense cap càrrec per al Client, sempre que sigui de similars característiques i funcionalitats al producte comprat. La recollida es farà bé en el lloc on se li entreguin al Client els productes adquirits o bé al domicili del Client quan aquest hagi optat pel servei de transport.

La recollida d’aquests productes es formalitzarà mitjançant un albarà emplenat pel transportista juntament amb el Client, i s’hi indicarà la data de recollida, el tipus de producte, la marca, i també el número de sèrie, si és possible. Els aparells entregats en el marc d’aquesta gestió hauran d’estar complets. El Client haurà de signar l’albarà, verificant l’entrega dels productes rebutjats. Si el Client renuncia a l’entrega del producte rebutjat que va comunicar que entregaria, haurà de fer constar la renúncia de manera expressa en l’albarà mencionat. El transportista entregarà al Client una còpia del dit albarà. Si el Client no estigués interessat en que el transportista procedeixi a la retirada del producte o aparell elèctric o electrònic rebutjat o l’aparell rebutjat no estigués complet, el Client disposa d’un (1) mes addicional per efectuar ell mateix l’entrega, de forma física i directa en qualsevol botiga IKEA, del dit producte o aparell elèctric o electrònic rebutjat, presentant el tiquet corresponent de compra de l’aparell nou equivalent.

S’informa els Clients que, de conformitat amb l’actual normativa sobre residus d’aparells elèctrics o electrònics, el transport dels productes rebutjats a la botiga, plataforma logística o instal·lacions de reciclatge es pot realitzar per l’empresa transportista que realitza el lliurament de les comandes de IKEA.

FORMULARI DE «RECOLLIDA DE RESIDUS PER EMPRESA DE SERVEIS»

 

15. SERVEI POSTVENDA

En cas que el Client tingui una incidència amb la gestió de la recepció o la recollida de la seva comanda o amb el seu contingut, s’haurà de posar en contacte amb la botiga IKEA més pròxima. Així mateix, podrà contactar amb el servei d’Atenció al Client d’IKEA a través del telèfon 900 400 922 en horari de 9 a 22 hores, o a través del formulari de reclamacions disponible a l’enllaç següent:
https://ww9.ikea.com/es/ca/contacto/formulario.php

En tot cas, IKEA informa que posa a disposició dels Clients una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible a l’enllaç següent:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 
16. CANCEL·LACIÓ, DESISTIMENT I DEVOLUCIÓ

Cancel·lació de la comanda
El Client disposa de 12 hores des de la confirmació de la comanda, sempre que quedin més de 24 hores per al seu lliurament, per cancel·lar la compra en la seva totalitat i els serveis contractats. El Client podrà contactar amb IKEA al telèfon 900 400 922 per a la cancel·lació de la comanda.
 
En aquests casos se li abonarà el preu total pel mateix sistema de pagament utilitzat en el moment d'abonar la comanda en un termini màxim de tres dies laborables des de la comunicació de la cancel·lació. No s’admetran cancel·lacions parcials de la comanda. En aquest cas, el Client haurà de cancel·lar la comanda en la seva totalitat i cursar una nova comanda.
 
Transcorregut aquest termini, IKEA no garanteix que la comanda no hagi sortit de les nostres instal·lacions. Si aquest fos el cas, en el reemborsament de l’import es deduiran els costos de transport de la mercaderia prèviament pagats.
 
Dret de desistiment
Un cop rebuda la mercaderia, el Client, si la seva condició fos la de consumidor, disposarà de 14 dies naturals comptadors des de la recepció de l’últim dels productes adquirits en una mateixa comanda per exercir, parcialment o total, el seu dret de desistiment.
 
En cas de desistiment, total o parcial, IKEA tornarà al Client, pel mateix mitjà que va utilitzar per pagar, els pagaments rebuts per la mercaderia retornada i pels serveis contractats (de recollida o transport), que serà proporcional a la quantitat de mercaderia retornada, en el termini màxim de tres dies laborables des que IKEA hagués rebut la mercaderia retornada.
 
Per exercir el dret de desistiment, el Client s’haurà de dirigir, dins del dit termini, a IKEA CONTACT CENTER ESPAÑA, Plaça Espíritu Santo, Parcel·les 1-3, codi postal 33010 - Oviedo (Astúries). IKEA facilita, adjunt a aquests termes i condicions, un document de desistiment que el Client pot utilitzar o no a aquest efecte. Així mateix, el Client podrà enviar a IKEA el formulari de desistiment per correu electrònic a l’adreça: csc.ibes.ES@ikea.com.
 
Els productes hauran de ser posats a la disposició d’IKEA, en qualsevol de les seves botigues en el territori espanyol, excepte illes i Ceuta i Melilla, en el termini màxim de tres dies laborables des de la comunicació del desistiment. Si el Client optés per la recollida dels productes per part d’IKEA, els costos derivats de la devolució aniran a càrrec del Client, i aquests s’indiquen a l’apartat 13. Costos dels serveis. Aquest cost es compensarà de les quantitats totals a tornar al Client.
 
Devolució
Transcorregut el termini per exercir el dret legal de desistiment, IKEA ofereix al Client una garantia, addicional a la legal, de devolució o canvi dels productes adquirits, que el Client podrà fer efectiva dins del termini de 365 dies des de la seva compra, per canvi d’opinió.
 
Un cop verificat l’estat de la mercaderia tornada pel Client en exercici d’aquesta garantia comercial, si el producte no ha estat desprecintat i manté l’embalatge original, IKEA tornarà l’import de la compra del producte (no dels serveis contractats) pel mateix mitjà de pagament que el Client va utilitzar, en el termini de tres dies laborables des de la recepció.
 
Si el producte que es torna està amb l’embalatge original obert, extret de l’embalatge o sense embalatge, muntat o usat, però es troba en bon estat, IKEA entregarà al Client una Targeta Devolució sense caducitat per l’import dels productes retornats (no dels serveis contractats). La política de devolucions no s'aplica a la contractació dels serveis.
 
En la utilització de les Targetes Devolució com a mitjà de pagament, s’haurà d’observar, en tot cas, el que estableix la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau, tal com resulti modificada, així com les limitacions preceptuades en aquesta.
 
Els articles deteriorats a conseqüència de l’ús i les Targetes Regal estan exclosos de la política de Canvis i Devolucions. Les devolucions de compres fetes amb Targeta Regal, Promoció i Devolució es realitzaran en el mateix mètode de pagament.
 
El Client serà responsable de la disminució del valor dels productes a retornar, resultat d’una manipulació d’aquests aliena a la derivada de la seva naturalesa, de les seves característiques i/o del seu funcionament, i això comportarà que en aquests casos no s’admeti l’exercici del dret de desistiment ni la garantia comercial de devolució oferida per IKEA.
 
Per exercir aquests drets i garanties, el Client ha de presentar en tot cas el justificant de compra dels productes.

Models de formulari de desistiment (PDF)
 

 

17. GARANTIA

Els productes adquirits en aquest lloc web tenen les mateixes garanties que els productes adquirits directament a les botigues IKEA. En virtut del que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, quan el Client sigui consumidor, en un termini de dos anys des del lliurament, IKEA respondrà dels defectes de fabricació dels articles adquirits. Verificada l’existència d’un defecte de fabricació en el producte, IKEA procedirà a la seva reparació o, si escau, a la seva substitució. Si ambdues solucions no fossin possibles, el Client podrà sol·licitar la rebaixa proporcional del preu i, si el defecte fos greu, la resolució del contracte.
 
El Client té l’obligació de comunicar el defecte advertit en els dos mesos següents al moment en què se n’adoni.
 
Per a determinats productes, IKEA ofereix una garantia comercial, addicional a la legal, de cinc, deu, quinze o vint-i-cinc anys, per a defectes de fabricació o de materials, amb caràcter voluntari (garantia comercial), per la qual cosa es recomana consultar a l’enllaç indicat a continuació les condicions específiques d’aquestes garanties i la seva cobertura, així com les instruccions de manteniment dels productes per donar-los el millor tractament possible. Al web d’IKEA, aquesta informació està disponible a
l’enllaç: https://www.ikea.com/es/es/customer-service/garantia-ikea/

Les garanties comercials que ofereix IKEA respecte als seus productes estan condicionades a un ús domèstic. No s’aplicarà aquesta garantia en cas que s’evidenciï un ús distint, per exemple, un ús professional vinculat a una activitat empresarial (excepte productes provats a aquest efecte) i, en tot cas, pel seu ús en institucions i administracions públiques.

La garantia dels productes adquirits per al desenvolupament d’un negoci o activitat professional es regularà de conformitat amb el que estipula el Codi de Comerç i el Codi Civil.
 

 

18. LEGISLACIÓ APLICABLE. SUBMISSIÓ A FUR

Aquest contracte es regirà per la legislació espanyola que sigui d’aplicació en allò que no es disposa en aquest en matèria d’interpretació, validesa i execució.

En cas de desacord derivat de la compra de productes a través del servei de venda a distància, d’aquestes Condicions Generals, i per a la resolució de qualssevol conflictes, les parts acorden sotmetre’s, amb renúncia a qualsevol altre fur o jurisdicció a què poguessin tenir dret, als jutjats i tribunals de la ciutat corresponent al domicili del Client. En el cas d’empreses, els Jutjats i Tribunals competents seran els prevists a la normativa vigent per a cada cas.

Condicions generals d'IKEA FAMILY

Condicions legals de la targeta de fidelització d'IKEA FAMILY.

 

Aquestes condicions regulen les Condicions generals d'ús de la Targeta de Fidelització d'IKEA FAMILY de l'empresa IKEA IBÉRICA S.A. amb domicili a l'Avda. Matapiñonera 9, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid, amb CIF A28812618 i en el cas de la botiga de Barakaldo IKEA NORTE S.L amb domicili al Centre Comercial Megapark s/n, codi postal 48903 de Biscaia.
 
La utilització de la targeta del Club de Fidelització IKEA FAMILY està subjecta a les presents condicions generals de manera que la sol·licitud i l'ús de la targeta implica la seva adhesió i acceptació expresses. La targeta és gratuïta, personal i intransferible, i el titular haurà d'acreditar la seva identitat en el moment que la utilitzi, si així ho requerís el personal d'IKEA. La targeta no és un mitjà de pagament i no permet compensar saldos pendents de cap classe o per cap causa, inclosos els de compres finançades, ni el valor dels descomptes és bescanviable per efectiu.
 
La targeta permet beneficiar-se de descomptes per a compres segons les promocions vigents a cada moment ofertes per IKEA, rebre pel mitjà triat publicitat dels nostres productes i serveis, així com la possibilitat d'accedir a esdeveniments, continguts exclusius i altres avantatges addicionals. Qui pot ser titular de la Targeta? Podran ser titulars d'una targeta IKEA FAMILY totes aquelles persones físiques majors de 18 anys i residents a Espanya (excloses les Illes Balears i Canàries).
 
On puc usar la targeta?
La targeta és vàlida a les botigues IKEA d'Espanya (excloses les Illes Balears i Canàries) i a altres establiments que puguin col·laborar amb IKEA FAMILY. Pots usar aquesta targeta per beneficiar-te de descomptes en les compres de productes IKEA tant a les botigues físiques com en compra online, així com al Restaurant/Bistro/Botiga Sueca.
 
La targeta té validesa per temps indefinit. Per aquesta raó, IKEA es reserva el dret de modificar o cancel·lar en qualsevol moment la totalitat o una part dels avantatges associats a la seva utilització.
 
La targeta es posa a la disposició de qualsevol persona que la sol·liciti en qualsevol quiosc digital IKEA FAMILY situat a les botigues IKEA de la Península, així com a través del registre a través del web www.ikea.es/family o bé a través dels formularis de paper disponibles a les botigues IKEA.
 
Serà responsabilitat del client comunicar a IKEA qualsevol modificació de les dades personals proporcionades per obtenir la targeta IKEA. El client podrà modificar aquestes dades sempre que ho consideri necessari a la seva àrea de soci de www.ikea.es/FAMILY. En cas contrari, IKEA tindrà com a vàlides les dades que li hagués facilitat el client en origen. La responsabilitat de l'ús i la custòdia de la targeta correspon exclusivament al seu titular des que IKEA la hi lliuri. IKEA no es responsabilitza de cap contingència relacionada amb la targeta una vegada lliurada ni dels descomptes que s'hi poguessin fer efectius de manera indeguda.
 
En cas de pèrdua o robatori de la targeta pots comunicar-nos-ho a través de l'adreça electrònica privacidad@ikeainfo.com. Podràs obtenir una nova targeta IKEA FAMILY amb el mateix número de soci als quioscos digitals de la botiga o a www.mitarjetaFAMILY.com
 
En cas que vulguis anul·lar la targeta ho hauràs de sol·licitar a través de l'adreça electrònica privacidad@ikeainfo.com lliurant la targeta a la teva botiga més propera perquè la inutilitzin, moment en què es perdran tots els teus drets com a titular de la targeta.
 
IKEA es reserva el dret de la cancel·lació de la targeta amb pèrdua dels seus drets inherents en cas d'ús indegut de la targeta o incompliment d'aquestes condicions generals.
 
Comunicacions comercials
 
El titular de la targeta mitjançant el registre a IKEA FAMILY prestarà el seu consentiment exprés per tractar les seves dades personals amb finalitats publicitàries o promocionals per mitjà del canal que hagi sol·licitat. Pots excloure't d'aquest servei de manera senzilla i gratuïta a través de l'enllaç que IKEA facilita per poder cancel·lar el seu registre en cadascuna de les comunicacions que envia.
 
Amb la finalitat de respondre al principi de qualitat de les dades exigides per la legislació en matèria de protecció de dades personals vigent, IKEA es reserva la facultat de cancel·lar la targeta i eliminarà les seves dades personals del fitxer CLIENTS IKEA FAMILY en cas que no s'hagi fet ús de la targeta durant un període llarg/considerable de temps. En qualsevol cas, abans de dur a terme alguna d'aquestes accions t'avisarem.
 

És aconsellable que revisis les condicions generals regularment; pot ser que IKEA les modifiqui per adequar-les a canvis en la normativa o en els nostres serveis.

Condicions d’ús del XAT

 

L’ús del xat està limitat a persones físiques majors de 18 anys. En cas que actuïs en nom d’una empresa, hauràs de poder actuar en el seu lloc i acreditar-ho a petició d’IKEA.
 
L’horari d’accés al XAT serà de dilluns a divendres de 8:00 a 22:00 hores, i el Servei quedarà condicionat a la disponibilitat dels agents d’IKEA que es trobin actius en el moment d’accés al Servei.
 
T’informem que durant l’ús del Servei, no has de facilitar cap dada personal sensible (com poden ser dades de salut), ni de terceres persones.
 
Aquestes condicions d’ús del Portal, amb les seves successives actualitzacions, tenen una durada indefinida i romandran en vigor mentre el xat continuï actiu.     
 
Podràs usar el xat d’IKEA si cerques respostes als teus dubtes, desitges resoldre un problema o simplement vols dir-nos com t’hem atès. De forma més concreta, IKEA et pot ajudar en temps real quan fas la compra en línia, consultes l’estat de la teva comanda i prepares la llista de la compra.
Les condicions d’ús del xat són les següents:
 
 • Quan emetis valoracions, assegura’t que siguin sempre lícites, veraces i ajustades a la realitat.
 • L’usuari es compromet a utilitzar el Servei de conformitat amb la llei, la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, així com a abstenir-se d’utilitzar el servei amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquestes condicions, lesius dels drets i interessos d’IKEA o de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el Servei. L’usuari respondrà, per tant, dels danys i perjudicis de tota natura que IKEA pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevulla de les obligacions previstes en aquestes condicions o en la legislació aplicable en relació amb la utilització del servei.
 • No facis servir el xat amb fins comercials.
 • ​Els usuaris coneixen i accepten que IKEA (i les diferents entitats del seu grup empresarial) són els únics propietaris i titulars de totes les marques, noms comercials, logotips, textos, imatges, lemes, il·lustracions, dissenys, fotografies, vídeos i la resta d’elements de propietat intel·lectual i industrial del Servei. Tots els elements anteriors estan regulats i protegits per les lleis de propietat industrial i drets d’autor de l’ordre nacional i internacional.
 • Els usuaris s’abstindran, i s’obliguen a no introduir virus informàtics, cucs, troians o qualsevulla altra classe de codis maliciosos destinats a interrompre, destruir o limitar les funcionalitats del xat o a alterar-les de qualsevol forma, així com qualsevulla altra actuació que pugui ocasionar danys a IKEA.
 • No facilitis a través del xat dades de la teva targeta de crèdit, del teu número de compte bancari ni cap altra informació financera. En cas que vulguis fer-nos arribar informació de tipus sensible (incloent informació relativa a menors d’edat), si us plau, consulta’ns abans de procedir-ne a l’enviament.
   
IKEA no garanteix la disponibilitat, la continuïtat ni, en general, el normal funcionament del Servei en cas d’incidències i interrupcions del funcionament normal de les xarxes involucrades en el servei.
 
L’ús del Servei no comporta cap cost per a l’usuari si es disposa d’accés a Internet.
 
IKEA es reserva el dret a modificar, eliminar o alterar en qualsevol moment les Condicions d’ús del Portal. Així mateix, i per tal d’oferir un funcionament correcte del Portal, IKEA es reserva el dret a suspendre, temporalment i sense necessitat d’avís previ, l’accessibilitat al Portal en cas que s’hagin d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis.
 
IKEA QUEDA EXEMPTA DE QUALSEVULLA RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS QUE ES PUGUIN DEURE A LA UTILITZACIÓ DEL SERVEI PER PART DE L’USUARI, AIXÍ COM AQUELLS QUE ES DEGUIN A LA FALTA DE VIGÈNCIA, EXHAUSTIVITAT, VERACITAT I/O AUTENTICITAT DE LA INFORMACIÓ QUE ELS USUARIS PROPORCIONEN SOBRE ELLS MATEIXOS I, EN PARTICULAR, TOT I QUE NO DE FORMA EXCLUSIVA, PELS DANYS I PERJUDICIS QUE ES DEGUIN A LA SUPLANTACIÓ DE LA PERSONALITAT D’UN TERCER EFECTUADA PER UN USUARI EN QUALSEVULLA CLASSE DE COMUNICACIÓ.
 
IKEA es reserva el dret a denegar la utilització del Servei a l’usuari i a impedir i retirar les comunicacions efectuades a través d’aquest, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Particulars. De la mateixa manera, IKEA es reserva expressament el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, la configuració i el contingut del Servei, així com les condicions requerides per utilitzar-lo. En aquest sentit, les característiques del Servei es podran veure modificades amb la finalitat d’adaptar-lo a l’evolució tècnica, i es podran introduir variants en el servei que incorporin noves funcionalitats, així com qualsevulla millora tècnica que permeti incorporar un major nombre de prestacions, en favor de la millora del servei.
 
Qualsevulla disputa relativa a aquests Termes i Condicions d’ús del Servei ofert s’haurà de substanciar davant dels Jutjats i Tribunals del lloc de residència de l’usuari a Espanya, i es regiran per la legislació i normativa espanyoles. En accedir a aquesta Eina i fer-ne ús, consentiu expressament a sotmetre-us a l'exclusiva jurisdicció d’aquests tribunals, i a considerar-los fur jurisdiccional procedent.