La web d’IKEA fa servir galetes que fan la navegació molt més fàcil. Més informació sobre galetes.

Has inhabilitat les galetes, això vol dir que IKEA no recordarà la teva cerca a tota la web. Descobreix com activar les galetes per una experiència millor.

Termes i condicions

Avís legal

Resolem tots els teus dubtes

En compliment del deure d'informació que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, et comuniquem que el present web és titularitat de les següents societats mercantils:


IKEA IBERICA SAU
Av. Matapiñonera 9. CP 28703. San Sebastián de los Reyes, Madrid. Dades registrals: CIF A28812618. Registre Mercantil de Madrid Tom: 1251, Foli: 102, Fulla: 23549.


IKEA NORTE SL
Centro Comercial Megapark s/n. CP 48903 Barakaldo, Biscaia. Dades registrals: Registre Mercantil de Biscaia Tom: 04539, Foli: 189, Fulla: BI45485.


Telèfon: 900 400 922 De 9 a 22 hores de dilluns a diumenge. També disposes d'un formulari de contacte.


L'accés al web és lliure i gratuït i no cal subscripció prèvia. La utilització d'aquest web està subjecta a la Política de privacitat, a la Política de galetes i a l'Avís legal, que l'usuari coneix i accepta de manera íntegra i sense cap tipus de reserva pel fet de navegar pel portal, utilitzar els serveis oferts en el portal, i/o adquirir els productes oferts a través d'aquest mitjà.


Consulta els:

 
 

Condicions d'ús

Aquestes condicions descriuen els termes aplicables als serveis i continguts oferts a través del lloc web www.ikea.es, així com la totalitat d'aquells que s'hi contenen (d'ara endavant, "el Portal") del qual són titulars de manera conjunta les societats mercantils IKEA IBÉRICA SA/IKEA NORTE SL (d'ara endavant, "les Societats"). Aquestes empreses mercantils ofereixen els seus serveis exclusivament al territori espanyol, amb excepció dels territoris de les comunitats autònomes de Canàries, Illes Balears, i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. A causa de l'anterior, les societats no garanteixen un ús satisfactori del portal als usuaris fora de l'àmbit territorial esmentat en el present paràgraf, i declina expressament qualsevol responsabilitat derivada d'aquest extrem.

La utilització del portal per la teva part suposa l’acceptació sense reserves de la totalitat d’aquestes Condicions d’ús. En cas que no estiguis d'acord amb aquestes condicions has d'abstenir-te d'utilitzar aquesta pàgina. L'ús del portal requereix així mateix que siguis major d'edat, i a més que disposis de la capacitat jurídica suficient segons la legislació vigent d'aplicació per quedar vinculat per les presents Condicions d’ús.

La visita o utilització del portal per part teva haurà de fer-se en tot moment de forma responsable i ajustada a la legalitat vigent, a les regles de la bona fe, i respectant en tot cas els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de les societats, qualsevol altra societat mercantil del Grup IKEA, o qualssevulla altres terceres persones, físiques o jurídiques.

Queda expressament prohibida la utilització, per qualsevol mitjà directe o indirecte de qualsevol dels continguts del portal amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites, així com també la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar dany de qualsevol tipus, o alteracions no consentides per les societats, al portal o a qualsevol dels seus continguts.

Sense perjudici del caràcter vinculant general de les presents Condicions d’ús, existeix la possibilitat que alguns serveis o utilitats oferits al portal tinguin unes condicions especials que complementin, reemplacin, o deixin sense efecte algunes o totes aquestes Condicions d’ús, que requeriran el teu consentiment exprés, i que en tot cas podran ser consultades abans de la seva emissió.

 

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el contingut del portal (amb caràcter merament enunciatiu, esmentem els seus textos, imatges, logos, logotips, signes, sons, animacions vídeos, codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades, etcètera), o bé són titularitat de les societats, o bé són d'altres societats mercantils del Grup IKEA, contant en aquest cas les societats amb els drets suficients per a la seva explotació en qualsevol forma i especialment els de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

L'accés o la utilització del portal per part teva no pot considerar-se de cap manera com a atorgament de drets, autoritzacions o llicències de cap tipus per part de les societats, la resta de societats mercantils del Grup IKEA, o de tercers, respecte del seu contingut. Queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, en qualsevol modalitat, de qualsevol contingut subjecte a drets de propietat intel·lectual d'allò esmentat en la present clàusula, tret que es disposi del consentiment previ i exprés per escrit del seu titular.

Sense perjudici d’allò expressat en el paràgraf anterior, la marca comercial IKEA i el logotip IKEA són propietat de “INTER IKEA SYSTEMS BV” (societat mercantil domiciliada als Països Baixos), i l’accés o la utilització del portal per part teva no suposa l’atorgament de cap dret de qualsevol naturalesa sobre ells. Es prohibeix expressament la seva utilització per a fins comercials ni per a cap altra finalitat.

Les societats es reserven el dret d'exercitar davant de l'usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin, derivades de qualsevol actuació d'aquest que infringeixi els drets de propietat intel·lectual i/o industrial existents sobre els materials i continguts del portal, i això sense perjudici de qualssevulla altres actuacions, judicials o extrajudicials, que poguessin realitzar la resta de societats del Grup IKEA, o altres terceres persones, físiques o jurídiques, que poguessin resultar titulars d'aquests drets, en la seva defensa.

 

Productes IKEA

L'usuari declara saber que tots els productes que es venen a IKEA estan destinats a un ús domèstic i han estat sotmesos a mètodes d'assaig conforme a les normes i estàndards corresponents. Les garanties que ofereix IKEA pel que fa als seus articles estan condicionades al seu ús domèstic. Alguns productes IKEA s’han assajat conforme a estàndards d’ús professional-públic.

L'usuari, en tot cas, i amb caràcter previ a efectuar la compra d'un article dels comercialitzats per les societats, s'haurà d'assegurar que aquest article és legalment idoni per a l'ús que li vol donar.

Amb aquesta finalitat, existeixen fitxes descriptives de producte disponibles per a la consulta a la botiga i a través del portal. IKEA no es fa responsable en cap cas de les possibles reclamacions derivades d'un ús diferent d'aquell per al qual està concebut l'article IKEA.

L’usuari declara conèixer que les Societats no tenen sistemes de gestió de certificats conforme a estàndards internacionals (ISO9000, ISO 14000, EMAS, SA8000, etc.).

Les Societats tenim l’objectiu que la marca IKEA sigui per si mateixa garantia de confiança per als nostres clients, tant dels processos que realitzem com dels productes que venem, respecte a qüestions de qualitat, seguretat, medi ambient i altres qüestions de responsabilitat corporativa. Per això, tenim sistemes de gestió i protocols interns que abracen tots els nostres processos i que auditem internament per assegurar que es duen a terme correctament en totes les nostres unitats. La fabricació dels nostres productes està sotmesa a estàndards de qualitat, medi ambient i responsabilitat corporativa, propis de les societats, basats en principis internacionals i que són comuns als que estableixen les normes mencionades més amunt. A més, tenim auditors interns que verifiquen contínuament la seva correcta implantació a tots els proveïdors de producte i serveis IKEA.

 

Polítiques d’enllaços

En cas que et proposis establir hiperenllaços amb la pàgina web de IKEA no podràs donar a entendre que IKEA ha autoritzat l'hiperenllaç o que d'alguna manera ha aprovat o autoritzat el contingut de la pàgina web en la qual s'estableix l'hiperenllaç, ni tampoc realitzar manifestacions falses, inexactes o ofensives sobre IKEA o sobre qualssevol dels seus treballadors, o bé incloure a la pàgina de l'hiperenllaç continguts inapropiats, difamatoris, il·legals, obscens o il·lícits, ni qualssevol altre que, de qualsevol manera, contravingui la legalitat vigent. Tampoc podràs crear macros ("frames") amb les pàgines web ni sobre les pàgines web IKEA.

Les societats es reserven la possibilitat de comunicar-se amb tu, si consideren que incompleixes les normes establertes pels hiperenllaços, així com d'exercitar les accions judicials i extrajudicials pertinents, derivades de qualsevol conducta contrària al que es disposa en el paràgraf anterior.

 

Responsabilitat

Les societats no garanteixen l'ús correcte i lícit del web pels seus usuaris i, en conseqüència, declinen qualsevol classe de responsabilitat derivada de qualssevulla actuacions contràries a la legalitat vigent, incloent, expressament, manifestacions de qualsevol classe abocades a través d'aplicacions o eines disponibles en cada moment al portal, que resultin inadequades, difamatòries, injurioses, ofensives, racistes, obscenes o discriminatòries, entre d'altres. Així mateix, les societats es reserven el dret d'exercir les accions judicials i extrajudicials pertinents, derivades de qualsevol conducta contrària al que es disposa en aquest paràgraf.

Excepte els límits establerts en la llei, les societats no assumeixen cap responsabilitat derivada de les següents situacions que s'enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu:

 • Dels errors que es poguessin produir com a conseqüència d'incidències degudes a problemes a la xarxa d'Internet incloent la impossibilitat d'usar el portal, tant com a resultat d'operacions de manteniment rutinàries del sistema com d'actualitzacions imprescindibles per al seu bon funcionament.
 • De l'ús per part de menors d'edat del portal o de l'enviament de les seves dades de caràcter personal sense permís dels seus pares o tutors, sent en aquest cas els pares o tutors responsables de l'ús responsable d'Internet per part dels menors. IKEA recomana la instal·lació d'alguna de les eines de control de l'ús d'Internet per tal d'evitar l'accés a pàgines o continguts no aptes per a menors.
 • Dels continguts als quals pugui accedir l'usuari a través d'enllaços no autoritzats per IKEA o que siguin introduïts pels usuaris com comentaris, o utilitzant eines similars, quan aquestes siguin posades a la seva disposició al portal.
 • De la introducció de dades errònies per la teva banda o d'un tercer no autoritzat, així com dels problemes amb l'adreça de correu electrònic que ens facilitis si és incorrecta o presenta problemes d'operativa aliens a IKEA.
 • De la utilització il·lícita que puguin fer els usuaris dels materials i continguts de la pàgina web en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels continguts del web, en els termes establerts a l'apartat "PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL" d'aquestes Condicions d'ús.

Les societats declaren que fan servir els més alts estàndards de seguretat existents, perquè el teu ús del portal sigui plenament segur i satisfactori. No obstant això, les societats no poden garantir l'absència de virus o altres elements que poguessin danyar o alterar el sistema informàtic de l'usuari (tant maquinari com programari), ni assumeixen cap responsabilitat que se'n derivi. Com a usuari et correspon disposar d'eines adequades per a la detecció de virus o de qualsevol altre element informàtic nociu.

 

Modificacions d'aquestes condicions

Les societats es reserven el dret de modificar unilateralment, totalment o parcialment, sense necessitat de previ avís aquestes Condicions d’ús, així com qualssevulla altres condicions de caràcter particular que modifiquin, extingeixin o deixin sense efecte total o parcial altres parts del portal que eventualment puguin establir-se, la configuració, presentació i disseny del portal o de qualsevol dels elements i serveis que l'integren. Qualsevol accés posterior a aquestes modificacions al portal per part teva es considerarà com una acceptació d'aquestes modificacions.

 

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola. En cas de disputa o controvèrsia relacionada amb la seva aplicació o interpretació, les parts se sotmetran als jutjats i tribunals que resultin territorialment competents segons la legislació vigent.

En tot cas, t'informem que tens dret a sol·licitar la resolució extrajudicial de controvèrsies en matèria de consum accessible a través d'aquest enllaç.

No obstant això, abans de procedir a utilitzar aquest mitjà, posem a la teva disposició aquest formulari d’atenció al client perquè ens facis arribar les teves possibles queixes o controvèrsies.

Data d’actualització: 11.05.2018

 

Condicions generals de compra en línia

Descargar los Términos y condiciones de la compra online en pdf (Español)

Descarregar Condicions generals de compra en línia pdf (Català)

Deskargatu erosketak online egiteko baldintza orokorrak pdf (basc)

Download General Conditions for Online Purchases pdf (anglès)

 

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA EN LÍNIA

Aquest document, conjuntament amb tots els documents annexos, regula les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquest lloc web https://www.ikea.com/es/es/ y la compra de productos a través del mismo.

En fer una comanda, el Client consent quedar vinculat per aquestes Condicions Generals de Compra i per les Condicions d’Ús, la Política de Privacitat i la Política de Galetes.

https://www.ikea.com/es/es/customer-service/politica-privacidad/

IKEA podrà modificar aquestes Condicions Generals de Compra i també les Condicions d’Ús, Privacitat i Galetes.

https://www.ikea.com/es/es/customer-service/politica-cookies/

Recomanem al Client la seva lectura en el moment de realitzar la comanda, ja que seran d’aplicació aquelles que estiguin disponibles en aquest lloc web en cada moment, i la seva acceptació és sempre un pas previ i indispensable per a la contractació.

La comanda podrà formalitzar-se a elecció del Client en qualsevol dels idiomes disponibles a la pàgina web: castellà, català, anglès i basc.

 

1. LES NOSTRES DADES:

Aquest lloc web està operat per:IKEA IBÉRICA SA, CIF A28812618

Amb domicili a l’Avinguda Matapiñonera, 9, codi postal 28703

San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al Tom 1251, Secció 8a, Foli 102, Fulla 23549

Amb telèfon 900 400 922

Correu electrònic mailto:ikeaparati@ikea.com D’ara endavant “IKEA”.

Les comandes que afectin o es distribueixin a través de la botiga d’IKEA Barakaldo seran formalitzades amb l’entitat IKEA NORTE SL, amb CIF B84213420, amb domicili en el Centre Comercial Megapark s/n, 48903, Barakaldo, (Biscaia), inscrita en el Registre Mercantil de Biscaia al Tom 04539, Secció 8, Foli 189, Fulla BU-42485, amb telèfon 900400922 i correu electrònic mailto:ikeaparati@ikea.com. D’ara endavant “IKEA”.

 

2. INFORMACIÓ I MANIFESTACIONS PRÈVIES A LA CONTRACTACIÓ

El Client, amb caràcter previ a la contractació i durant el procés de compra, podrà accedir, arxivar i imprimir aquestes condicions generals de contractació per a la seva consulta.

Tota la informació i dades personals que subministra el Client en utilitzar aquest lloc web seran tractats de conformitat amb la Política de Privacitat de IKEA, d’acord amb el tractament de dades que s’especifica en aquestes Condicions de Compra i segons les opcions que hagi marcat el Client en el moment de l’acceptació de les Condicions de Compra. El Client declara que tota la informació i dades que faciliti a IKEA són veraces i es corresponen amb la realitat. Si el Client no facilita tota la informació necessària no es podrà cursar la comanda.

El Client es compromet a no realitzar cap comanda falsa o fraudulenta, i IKEA es reserva, en aquestes circumstàncies, la facultat de cancel·lar-la i prendre les accions oportunes. El Client declara que és major de 18 anys i disposa de la capacitat legal i d’obra necessària i suficient per celebrar contractes de contingut econòmic.

En cas de persones jurídiques, les persones físiques que actuen en el seu nom i representació, a través d’aquest lloc, garanteixen davant IKEA i tercers vinculats per a la prestació dels serveis contractats, que ostenten representació suficient a favor seu per la corresponent persona jurídica en el moment de realitzar la compra i garanteixen que en el moment de realitzar la transacció no estan vulnerant drets de cap tercer al respecte i que les dades i informació relativa a les persones jurídiques són veraces, exactes i fiables.

IKEA no es responsabilitzarà de cap dany, pèrdua o perjudici a persones i/o bens que portin causa o es relacionin amb l’anterior declaració.

 

3. ÀMBIT GEOGRÀFIC

Els productes que s’ofereixen a través d’aquest lloc web estan únicament disponibles per al seu enviament o recollida en territori espanyol, excepte les illes, Ceuta i Melilla.

 

4. Productes IKEA

El Client declara conèixer que tots els productes que es venen a IKEA estan destinats a un ús domèstic i han estat sotmesos a mètodes d’assaig conforme a les normes i estàndards corresponents. No obstant això, alguns articles de l’assortiment han estat provats per a un ús professional o públic i compleixen els requisits de seguretat, durabilitat i estabilitat que estableixen les normes tècniques corresponents als dits usos.

Les garanties que ofereix IKEA respecte a tots els seus productes estan condicionades amb caràcter general al seu ús domèstic. El Client IKEA haurà, en tot cas i amb caràcter previ a efectuar la compra d’un article IKEA, d’assegurar-se que aquest és idoni per a l’ús que li vol donar. Per a això, existeixen fitxes descriptives de producte disponibles per a la seva consulta a les botigues IKEA i a www.IKEA.es.

IKEA no es fa responsable de les possibles reclamacions derivades d'un ús diferent d'aquell per al qual està concebut l'article IKEA.

El Client declara conèixer que IKEA no té sistemes de gestió de certificats conforme a estàndards internacionals (ISO9000, ISO 14000, EMAS, SA8000, etc.). IKEA té l'objectiu que la marca IKEA sigui per si mateixa garantia de confiança per als seus clients, tant dels processos que segueixen com dels productes que venen en relació a les qüestions de qualitat, seguretat, medi ambient i responsabilitat corporativa. Per això, compta amb sistemes de gestió i protocols interns que abracen tots els seus processos i que auditen internament per assegurar que es porten a terme correctament en totes les seves unitats.

La fabricació dels seus productes està sotmesa a estàndards de qualitat, medi ambient i responsabilitat corporativa propis de IKEA, basats en principis internacionals i que són comuns als establerts en les normes com les mencionades més amunt. A més, té auditors interns que verifiquen contínuament la seva correcta implantació en tots els proveïdors de productes i de serveis que ofereix IKEA.

 

5. MÈTODES TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

Aquest lloc web mostra finestres de confirmació de dades facilitades que eventualment no permeten continuar amb la compra si les dades que s’hi introdueixen no tenen el format correcte. En qualsevol cas, abans de realitzar el pagament, el Client podrà visualitzar a la pàgina web els productes seleccionats i el detall de la seva comanda perquè, en cas que sigui necessari, pugui modificar les dades de la seva comanda. Si detectés un error amb posterioritat a la finalització del procés de pagament, haurà de contactar amb el Servei d’Atenció al Client al telèfon o l’adreça de correu electrònic següents: 900 400 922 / mailto:ikeaparati@ikea.com.

 

6. PRODUCTES EXCLOSOS

Estan exclosos de la compra a través del servei “Compra Online” les plantes naturals, els productes de la gamma “IKEA Food”, els productes d’alimentació, tela per metres, taulells a mida, catifes perses, articles d’oportunitats, tots els productes en què no es permeti diferenciar amb referències per a tots els colors en què estiguin disponibles, i també les Targetes Regal.

 

7. COM REALITZAR UNA COMANDA

Per realitzar una comanda, el Client haurà de seleccionar del lloc web de IKEA els productes que desitja adquirir mitjançant la creació d’una llista de la compra virtual.

El Client, abans de la realització de la comanda, haurà d’haver seguit els passos següents:

1. Llegir i entendre la descripció dels productes segons apareix en aquest lloc web. En cas de dubte, el Client haurà de posar-se en contacte amb IKEA a través del telèfon de contacte d’Atenció al Client o dirigir-se a la botiga IKEA més pròxima.

2. Llegir i entendre les característiques essencials i tècniques dels productes, que es troben disponibles als apartats d’informació de producte i informació tècnica del lloc web. Entre elles, qualsevol declaració relativa a normes tècniques i prestacions rellevants a l’ús que vol donar al producte.

3. Consultar al lloc web el preu indicat dels productes i les possibles promocions que siguin d’aplicació, podent visualitzar i conèixer el preu final amb IVA o impost que pogués ser-ne aplicable, i consultar també el preu del servei de transport seleccionat i el cost de recollida en Botiga o Punt de Lliurament. S’informa per endavant i el Client declara reconèixer i acceptar expressament que el preu dels articles que figura en el lloc web de IKEA pot variar, únicament a la baixa, en funció de les promocions vigents en cada moment en cadascuna de les botigues de IKEA, i són aplicables a la comanda del Client aquelles promocions vigents a la botiga escollida per a la tramitació de la seva comanda.

 

Una vegada hagi seleccionat tots els productes que desitja comprar, el Client ha de seleccionar si desitja el Servei de Recollida a la Botiga o en Punt de Lliurament, o si contracta el lliurament al seu domicili mitjançant el servei de transport.

En el primer cas, el Client també inclourà la Botiga, el Punt de Recollida o el Punt de Lliurament on es replegarà la mercaderia. Una vegada hagi fet la selecció, el Client podrà visualitzar els productes seleccionats i el seu preu final un cop s’hagin aplicat els descomptes de les ofertes vigents a la botiga seleccionada per tramitar la comanda, la modalitat de lliurament triada i serveis contractats així com el cost de la preparació de les comandes, i haurà de triar la data desitjada de recollida i/o lliurament.

Per poder efectuar la comanda, el Client s’haurà d’haver registrat prèviament, emplenant les seves dades mitjançant un formulari. El Client s’obliga a verificar les dades proporcionades en el formulari i l’exactitud dels productes i serveis escollits, i haurà de retrocedir en el lloc web per corregir les dades introduïdes o qualsevol dels detalls de la comanda, en cas que no siguin exactes.

En cas de conformitat, el Client haurà d’efectuar el pagament fent clic en el botó

«Pagar ara». Després del pagament, IKEA li informarà immediatament per correu electrònic de la confirmació de la seva comanda i li enviarà la seva Ordre de Compra juntament amb aquestes Condicions Generals de Compra.

En cas de formalitzar-se efectivament la comanda, IKEA no arxivarà el document en què es formalitzi el contracte. No obstant això, li enviarà les condicions generals de contractació i el document de desistiment juntament amb la seva comanda al correu electrònic que hagi designat per a això, de forma que el Client tindrà la possibilitat de recuperar i guardar les condicions generals de compra.

 

8. DISPONIBILITAT

IKEA mostrarà al seu web una informació actualitzada de la disponibilitat i estoc dels productes. Tot i així, és possible que un producte, la disponibilitat del qual hagi estat confirmada per IKEA, s’hagi esgotat durant el procés de realització de la comanda, per la qual cosa, en aquest supòsit, IKEA posarà en coneixement del Client aquesta situació a través del correu electrònic i/o telefònicament, i li oferirà les següents alternatives:

 El lliurament del producte en un termini superior a l’indicat inicialment prèvia conformitat del Client amb aquesta solució sense cost addicional.

 La devolució del preu cobrat en un termini màxim de tres dies laborables, des de la indicació per part del Client que aquesta és l’alternativa elegida, pel mateix sistema de pagament utilitzat en el moment d’abonar la comanda.

L’import a tornar inclourà les despeses del servei de lliurament del producte que hagués pagat el Client.

 

9. PREU I PAGAMENT

Els preus dels productes que hi ha en el lloc web inclouen IVA i són els actuals en cada moment, incloent les promocions vigents que poguessin ser d’aplicació.

Els preus del lloc web no inclouen la totalitat de les promocions concretes vigents a les botigues, per la qual cosa IKEA recomana al Client que consulti les promocions de cada botiga al seu web local.

Al preu de la comanda del client se li aplicaran les promocions existents a la botiga des de la qual es tramiti, per la qual cosa el preu serà igual o inferior (quan s’escaigui) al que consti al web, i s’haurà de verificar el codi postal inclòs per al lliurament per verificar la promoció aplicable.

Els preus dels productes exclouen les despeses dels serveis, que s'afegiran a l'import total abans de procedir-ne al pagament.

El Client podrà utilitzar com a mitjà de pagament PayPal o les targetes VISA i Mastercard de crèdit o dèbit També podrà optar per pagar les seves compres amb la teva targeta IKEA VISA. Només has d’introduir les dades de la teva targeta IKEA VISA a l’hora de pagar i la compra serà fraccionada automàticament a 10 mesos sense interessos (1).

Si ho prefereixes, podràs canviar el fraccionament d’aquesta compra al mitjà de pagament habitual que tinguis assignat a la teva targeta a través de l’App IKEA VISA o trucant al 902 101 335.

(1) Oferta financera realitzada per CaixaBank Consumer Finance E.F.C., i subjecta a la seva aprovació. TIN: 0%. TAE: 0% per a compres realitzades a la botiga en línia d’IKEA. Oferta vàlida fins al 31/08/2019. Import mínim a finançar: €10 Import màxim a finançar: €15.000 

Per a això, en el procés de pagament de la comanda el Client haurà d’introduir les dades de la targeta elegida per al pagament.IKEA ha contractat terceres empreses que garanteixen la seguretat de les transaccions en la web.Totes les dades proporcionades a aquests efectes són encriptades per garantir la seva màxima seguretat, i s'allotgen a un servidor segur certificat segons el protocol SSL.

Serà possible el pagament amb targeta regal, acceptada en la modalitat de lliurament a domicili diferent a Lliurament ràpid.

No s’admetran com a mitjà de pagament les targetes regal, promoció ni devolució.

El Client podrà utilitzar targetes regal com a mitjà de pagament sempre que realitzi una comanda amb servei de transport o paqueteria que no sigui lliurament ràpid, recollida a la botiga o en punts de recollida.

IKEA no es fa responsable de la falta de veracitat de les dades incloses pel Client en el moment de realitzar la comanda ni especialment dels danys generats a tercers per l’ús il·legítim pel client de mitjans de pagament.

No és possible abonar la compra de productes ni el servei de forma distinta a la prevista, ni de forma separada a l’establiment IKEA o punt de lliurament.

 

10. PROMOCIONS

Les promocions amb descompte en una targeta promoció per a compres realitzades online, únicament es poden bescanviar a les botigues físiques IKEA. Sempre presentant l'SMS que reps en realitzar la teva compra i el tiquet de la teva compra online a la línia de caixes per aplicar el descompte. La caducitat de les targetes cupó és de 6 mesos des del dia de la compra. De moment no pots usar aquestes targetes en la teva compra online, només són vàlides en les compres que facis directament a la teva botiga IKEA.

El valor del descompte apareix en el teu tiquet de compra online. En l'SMS apareix la numeració imprescindible per aplicar el descompte.

Aquest descompte és vàlid en qualsevol de les nostres botigues físiques IKEA IBÉRICA SA, IKEA NORTE SL (incloent-hi el Punt de Lliurament). Excepte Illes Balears i Illes Canàries. Queda exclòs el seu ús o bescanvi en compra en línia i Serveis. La responsabilitat de l'ús i custòdia del descompte correspon exclusivament al seu portador.

L'import d'aquest descompte no pot compensar-se amb saldos pendents de qualsevol classe o per qualsevol causa, inclosos els de compres finançades, ni és bescanviable per efectiu.

A aquest descompte no s’aplica la “Política de Canvis i Devolucions de IKEA”, per la qual cosa no podrà, en cap cas, reemborsar-se ni bescanviar-se per diners.

No es reemplaçarà el descompte ni es tornarà el saldo pendent en cas de robatori, pèrdua, extraviament o deterioració. IKEA no es fa responsable de les possibles compres efectuades utilitzant aquest número de descompte.

El preu dels articles que hi ha al lloc web podrà variar, només a la baixa, en aplicar promocions vigents a la botiga seleccionada pel Client. En compra online, en les promocions nacionals o locals que consisteixin en combos i ofertes 3x2, el client abonarà el preu corresponent al(s) article(s) seleccionat(s) i rebrà, en el termini de 72 hores i a través del mateix mitjà de pagament utilitzat per realitzar la compra, l’import corresponent a la diferència entre el que ha pagat i el preu de l’article amb la promoció.

 

11. FACTURACIÓ

IKEA emetrà una factura en paper per la compra dels productes i els serveis contractats que serà entregada de forma gratuïta al Client juntament amb la mercaderia en el cas de recollir la mercaderia a la botiga o al punt de recollida IKEA, o bé al domicili quan es produeixi el lliurament de la mercaderia, si el Client ha decidit contractar el Servei de Transport.

 

12. COSTS DELS SERVEIS

En sol·licitar el servei de recollida de la comanda a la botiga, IKEA s’encarregarà de reunir i preparar els productes. Aquest servei té un cost fix independentment de l’import de compra i de l’establiment de IKEA/punt de lliurament o de recollida. IKEA informarà el Client del cost del servei en tot cas abans de realitzar el pagament de la comanda. El Client només estarà exempt del pagament d’aquest cost si hagués contractat el transport.

Aquest import no es reemborsarà en cap cas si no ha efectuat la compra com a consumidor ni tampoc en cas que el Client no acudeixi a recollir la mercaderia adquirida transcorregudes 24 hores laborables des de la data escollida en el moment de fer la comanda.

 

13. LLIURAMENT

IKEA remetrà la comanda en el termini indicat pel Client, que serà un màxim de 30 dies comptats des de la data de confirmació de la comanda. S’entendrà produït el lliurament quan el Client o un tercer designat per ell adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s’acreditarà mitjançant la firma de l’albarà de lliurament que a aquests efectes li faciliti el Transportista.

Si no és possible efectuar el lliurament per IKEA a la data i franja horària acordada amb el Client, la comanda serà retornada al magatzem i IKEA contactarà amb el Client per concretar un nou lliurament. En aquests casos, el Client haurà d’abonar novament l’import del transport de forma prèvia a que aquest es realitzi.

 

14. MODALITATS DE LLIURAMENT

 

A. RECOLLIDA DELS ARTICLES A LA BOTIGA

 

Quan realitzi la comanda, el Client haurà de triar la data desitjada de recollida. Després del pagament, el Client rebrà una confirmació per correu electrònic que inclourà els productes comprats i la data de recollida.

El Client haurà de recollir els productes a la data de recollida a l’establiment de IKEA/punt de lliurament de IKEA que hagi seleccionat en l’horari que cada establiment/punt de lliurament disposi per a la recollida a les zones de retirada de mercaderia habilitades en cadascuna de les botigues. En cas que el Client no reculli la mercaderia el dia de recollida al seu establiment de IKEA/punt de lliurament de IKEA, IKEA li recordarà la seva obligació de recollida per SMS, per correu electrònic o per telèfon, i aquesta es podrà demorar un màxim de 24 hores laborables a comptar des de la data escollida pel Client per a la recollida de la mercaderia. Si, transcorregut el dit termini, el Client no hagués recollit la comanda, IKEA tindrà dret de rescindir el contracte i reemborsar al Client el preu de compra rebut mitjançant el mateix mètode de pagament que el Client va triar. En aquest cas, IKEA no reemborsarà els costs del servei per la preparació de la mercaderia.

Per possibilitar la recollida de la mercaderia a les botigues de IKEA, el titular de la comanda s’haurà d’identificar, exhibint, si escau i a efectes de la seguretat del Client mateix, el seu Document Nacional d’Identitat, Targeta de Residència Comunitària, Passaport o, en cas d’actuar en nom d’una persona jurídica, el document que acrediti la seva representació, tot això en vigor. En cas de designar un tercer per a la recollida de la mercaderia, aquest haurà de presentar la còpia o número de comanda per poder identificar la comanda, i també un document d’identificació dels indicats.

 

B. LLIURAMENT MITJANÇANT SERVEI DE TRANSPORT

 

IKEA IBÉRICA SA, amb CIF A-28812618, d’ara endavant IKEA, amb domicili a l’Avinguda Matapiñonera 9, codi postal 28703 de San Sebastián de los Reyes, Madrid, ofereix la possibilitat de contractar els serveis de transport dels articles adquirits a IKEA, així com altres serveis addicionals, segons el que es disposa en aquestes condicions i documents annexos. Formen part d’aquestes condicions generals de contractació els següents documents: (a) El tiquet de compra (b) document/ordre comanda en què es detallen els serveis contractats pel Client, el seu preu, així com la data acordada per a la seva prestació, (c) qualsevol altre document annex que, en el seu cas, signin les parts en relació al desenvolupament dels serveis prestats.

Amb l’acceptació d’aquestes condicions, el Client autoritza que el servei sigui prestat per tercers designats per IKEA. Així mateix, el client manifesta l’acceptació de les condicions exposades a continuació, i la veracitat de les dades facilitades.

 

A. OBLIGACIONS D’IKEA

 

1. Prestar el(s) Servei(s) contractat(s) en les dates o terminis màxims i franges concertades segons es faci constar a la comanda. IKEA no transportarà ni emmagatzemarà articles que no hagin estat comprats a IKEA. La comanda incorporarà la data i franja concertades tenint en compte l’arribada de la totalitat de la mercaderia. IKEA garanteix el compliment dels terminis acordats, excepte circumstàncies alienes a IKEA o de força major que impedeixin la prestació dels dits serveis en les condicions pactades, la qual cosa no suposarà l’incompliment del contracte per part d’IKEA.

2. La data concertada amb el Client per al transport es podrà modificar a petició del Client. Quan la petició de canvi es faci amb més de 24 hores d’antelació a la data establerta per al servei en la comanda, i la nova pugui concertar-se dins dels 15 dies següents a la data de la comanda, el canvi no tindrà cap cost per al Client. En cas que no sigui possible concertar una nova cita dintre d’aquests 15 dies, el Client haurà d’assumir el cost d’emmagatzematge previst en l’apartat C. El lliurament no es podrà retardar més de dos mesos des de la data acordada. Transcorregut el dit termini, la comanda s’entendrà com anul·lada i el Client rebrà l’import que ha abonat per la mercaderia i el servei, però perdrà l’import corresponent al preu d’emmagatzematge per aquest període, segons l’apartat C.

3. Si el Client canvia el lloc de lliurament, això podrà suposar un cost addicional, depenent de la nova zona designada per al servei.

4. Si a la data i hora acordades el Client es troba absent, IKEA contactarà amb el Client telefònicament per concertar una nova data. En aquest cas, haurà d’abonar el cost d’un nou transport així com de l’emmagatzematge si en establir la nova data se superen els 15 dies d’emmagatzematge que IKEA atorga gratuïtament, segons el que es disposa en l’Apartat B.3 i C.

5. Els serveis s’encarreguen i es paguen en el moment de compra del servei. IKEA no acceptarà pagaments posteriors d’un Client com a cobrament d’un servei addicional, excepte que pugui justificar-lo mitjançant una factura o albarà del servei corresponent. IKEA només respondrà dels serveis contractats directament amb ella, en cap cas dels serveis addicionals i fora del contracte signat per IKEA.

 

B. OBLIGACIONS DEL CLIENT

1. Abonar el preu dels Serveis en el moment de la contractació, conforme als preus estipulats en la comanda adjunta per a cada Servei a través dels mitjans de pagament admesos.

2. Romandre al domicili on s’ha de realitzar el Servei a la data i horari acordats o designar expressament una persona a aquests efectes. Per a qualsevol modificació de la data i hora previstes, haurà d’avisar a IKEA amb més de 24 hores d’antelació (en dia laborable). Si no s’efectua aquest avís en els terminis establerts, estarà obligat a abonar l’import d’un segon desplaçament o lliurament com a condició prèvia per a la realització d’un nou servei. En els casos en què el servei es posposi, IKEA cobrarà addicionalment un cost d’emmagatzematge segons el que es preveu a les condicions descrites en l’Apartat C. Serveis.

3. La correcció en les dades és fonamental per a la prestació del servei; per això, el Client manifesta i garanteix que les dades que figuren en la comanda (nom, cognoms, telèfons, adreça completa, data i hora de la realització del Servei) són correctes. És necessari que el client faciliti a IKEA un telèfon de contacte per poder localitzar-lo i gestionar els serveis contractats per poder-ne fer un seguiment.

4. No s’admeten lliuraments en apartats postals i llocs públics. En cas que el transportista hagi de desplaçar-se per segon cop per un error en les dades, el Client haurà d’abonar el cost d’aquest desplaçament o lliurament segons la tarifa de la comanda.

Finalitzada la prestació del servei contractat, és imprescindible signar l’albarà i indicar en l’apartat d’incidències qualsevol incidència que hagués pogut sorgir en el moment de la prestació del servei o dany causat quan sigui visible. Això ens permetrà adoptar les millores necessàries en el servei que prestem i tenir-ne constància. No s’acceptaran reclamacions que no constin en l’albarà, excepte si es tracta de danys ocults o defectes coberts per la garantia.

El Client es fa responsable de verificar la quantitat de paquets rebuts, l’estat d’aquests i signar la seva conformitat amb el lliurament, després d’haver examinat la mercaderia conjuntament amb el Prestador del Servei. Les pèrdues i/o danys en la mercaderia i/o instal·lacions durant el transport han de ser posades de manifest per escrit en l’albarà de lliurament en el moment del lliurament.

En el cas de danys o pèrdues no visibles, el termini de reclamació és de 7 dies des del lliurament. El Client ha de presentar un escrit descriptiu i fotografies de qualsevol dany/incidència que percebi. L’escrit podrà ser presentat presencialment en qualsevol de les nostres botigues o a través del formulari disponible en el següent enllaç https://ww9.ikea.com/es/ca/contacto/formulario.php . El Client podrà contactar amb el Servei d’Atenció al client d’IKEA a través del telèfon 900 400 922 en horari de 09:00 a 22:00 hores de dilluns a diumenge excepte festius nacionals. Les reclamacions en tot cas hauran d’incloure informació detallada per al seu estudi. IKEA es reserva el dret de desestimar-les directament en cas que no compleixin els requisits citats.

5. En el moment de contractar el servei, el Client haurà d’assegurar-se que les condicions d’espai i altura del lloc on es procedirà a realitzar el transport són les adequades, així com de notificar en el moment de la contractació del transport si existeix cap obstacle que impedeixi o dificulti el lliurament de la mercaderia en el lloc indicat, com ara portes de dimensions reduïdes, escales massa estretes, inexistència o no adequació de muntacàrregues o ascensors, carrers de vianants amb horaris restringits, etc., i aquestes circumstàncies seran valorades per acordar, en el seu cas, un preu especial per al transport en aquests supòsits. Si no se n’hagués informat a IKEA prèviament i fos necessari un segon transport, aquest haurà de ser abonat segons les tarifes, sense dret al reembors del primer, i podent comportar despeses d’emmagatzematge, segons l'apartat C.

6. El Client eximeix IKEA i, per tant, serà l’únic responsable de i) fer ús dels productes d’acord amb les especificacions tècniques i instruccions d’ús corresponents ii) verificar la correcta ubicació i emplaçament del producte en l’immoble de conformitat, en el seu cas, amb el llibre de l’edifici, les obligacions d’ús i manteniment de l’immoble, manuals d’emergència i evacuació i qualsevulla altres requeriments d’aplicació a l’immoble en qüestió.

7. El Client podrà cancel·lar els serveis contractats sense penalització (transport), sempre que ho comuniqui a IKEA dins de les 12 hores des de la realització de la comanda, i abans que s’hagi realitzat. En cas contrari, IKEA podrà repercutir al Client els costs en què hagi incorregut. IKEA tornarà al Client, pel mateix mitjà que va utilitzar per pagar, els imports rebuts pels serveis contractats en el termini màxim de tres dies laborables des de la comunicació del Client a tal efecte. De l’import a tornar al Client es reduiran les despeses ocasionades a IKEA, si n’hagués.

 

C. SERVEI

1. TRANSPORT: IKEA ofereix el servei de transport al lloc indicat pel Client en el contracte en qualsevol punt geogràfic d’Espanya excepte les illes, Ceuta i Melilla. Els preus consten al nostre WEB. Consulti amb la botiga o al WEB la disponibilitat de lliurament en dies festius.

El termini de lliurament serà l’acordat amb el Client en la comanda. Si hi ha articles de la comanda la data de lliurament dels quals sigui posterior a la resta de la mercaderia, el Client podrà optar per esperar que arribi tota la mercaderia i es lliuri conjuntament pagant els costos d’emmagatzematge, o pagar diversos transports en funció de la disponibilitat dels productes, de la qual cosa el client en serà informat en el moment de realitzar la comanda.

2. LLIURAMENT EN PUNS DE RECOLLIDA: Consultar a la botiga els diferents Punts de Recollida en què pot sol·licitar-se el lliurament. Una vegada la comanda estigui disponible en el Punt de Recollida, el Client rebrà una notificació informant que la comanda està llesta per recollir. Si no la recull en un termini de 3 dies, la comanda serà tornada i es procedirà a realitzar la devolució del cost de la mercaderia. El cost del servei no es tornarà.

3. SERVEI D’EMMAGATZEMATGE: El Client podrà demorar el transport contractat dels articles adquirits, segons s’indiqui en la comanda. Els 15 primers dies des de la contractació dels serveis no tindran cap cost per al Client. Transcorregut aquest termini, s’aplicarà l’import setmanal reflectit en la comanda pel servei d’emmagatzematge consistent en un import de 15 €. Per cada setmana que transcorri, s’aplicarà successivament un import de 15 €. El servei d’emmagatzematge tindrà una durada màxima de 2 mesos des de la contractació del servei. Les demores en la realització del servei de transport en les dates acordades per causes imputables al Client també comportaran despeses d’emmagatzematge a càrrec del Client, segons es reflecteix en aquestes condicions.

4. Excepcions: No es transporten aliments, plantes naturals ni articles sensibles a altes temperatures. Consulta amb la teva botiga les excepcions en contractar el servei de transport.

 

D. RECOLLIDA D’ELECTRODOMÈSTICS I ALTRES APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS I GESTIÓ MEDIAMBIENTAL CORRECTA:

 

IKEA informa que està habilitada per a la venda d’aquests productes segons inscripció en el Registre Integrat Industrial corresponent i que el número d’inscripció en el citat Registre Integrat Industrial a nom d’IKEA Supply AG amb número de productor 4435 disponible a la pàgina: http://www.minetur.gob.es/industria/RAEE/Paginas/Index.aspx).

IKEA informarà al Client, quan es realitzi el lliurament d’un nou aparell elèctric o electrònic, de la possibilitat de procedir a la recollida o retirada del producte rebutjat sense cap càrrec per al Client, sempre que sigui de similars característiques i funcionalitats al producte comprat. La recollida es farà bé en el lloc on se li entreguin al Client els productes adquirits o bé al domicili del propi Client quan aquest hagi optat pel servei de transport.

La recollida d’aquests productes es formalitzarà mitjançant un albarà emplenat pel transportista juntament amb el Client, i s’hi indicarà la data de recollida, el tipus de producte, la marca, i també el número de sèrie, si és possible. Els aparells entregats en el marc d’aquesta gestió hauran d’estar complets. El Client haurà de signar l’albarà, verificant l’entrega dels productes rebutjats. Si el Client renuncia a l’entrega del producte rebutjat que va comunicar que entregaria, haurà de fer constar la renúncia de manera expressa en l’albarà mencionat. El transportista entregarà al Client una còpia del dit albarà. Si el Client no estigués interessat en que el transportista procedeixi a la retirada del producte o aparell elèctric o electrònic rebutjat o l’aparell rebutjat no estigués complet, el Client disposa d’un (1) mes addicional per efectuar ell mateix l’entrega, de forma física i directa en qualsevol botiga IKEA, del dit producte o aparell elèctric o electrònic rebutjat, presentant el tiquet corresponent de compra de l’aparell nou equivalent.

S’informa els Clients que, de conformitat amb l’actual normativa sobre residus d’aparells elèctrics o electrònics, el transport dels productes rebutjats a la botiga, plataforma logística o instal·lacions de reciclatge es pot realitzar per l’empresa transportista que realitza el lliurament de les comandes de IKEA.

S’informa els Clients que, de conformitat amb l’actual normativa sobre residus d’aparells elèctrics o electrònics, el transport dels productes rebutjats a la botiga, plataforma logística o instal·lacions de reciclatge es pot realitzar per l’empresa transportista que realitza el lliurament de les comandes de IKEA.

 

http://www.ikea.com/es/es/doc/billingweeemessage/ikea-formulario-de-retirada-weee.__1364636713611.pdf

 

15. SERVEI POSTVENDA

En cas que el Client tingui una incidència amb la gestió de la recepció o recollida de la seva comanda o amb el seu contingut, s’haurà de posar en contacte amb la botiga IKEA que hagi escollit per enviar la seva comanda. Així mateix, podrà contactar amb el Servei d’Atenció al Client d’IKEA a través del telèfon 900 400 922 en horari de 9 a 22 hores, o a través del formulari de reclamacions disponible en el següent enllaç:

https://ww9.ikea.com/es/ca/contacto/formulario.php

En tot cas, IKEA informa que posa a la disposició dels Clients una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

16. CANCEL·LACIÓ, DESISTIMENT I DEVOLUCIÓ

El Client disposa de 12 hores des de la confirmació de la comanda per anul·lar la compra en la seva totalitat, així com els serveis contractats. El Client podrà contactar amb IKEA al telèfon 900 400 922 per a la cancel·lació de la comanda.

En aquests casos se li abonarà el preu total pel mateix sistema de pagament utilitzat en el moment d'abonar la comanda en un termini màxim de tres dies laborables des de la comunicació de la cancel·lació.

No s’admetran cancel·lacions parcials de la comanda. El Client haurà de cursar una nova comanda.

El Client, si la seva condició fos la de consumidor, disposarà de 14 dies naturals comptats des de la recepció de l’últim dels productes adquirits en una mateixa comanda per exercir parcial o totalment el seu dret de desistiment.

Per exercir el dret de desistiment, el Client haurà de dirigir-se dins d’aquest termini a IKEA CONTACT CENTER ESPAÑA, Plaça Espíritu Santo, Parcel·les 1 - 3, codi postal 33010 - Oviedo (Astúries). IKEA li facilita -adjunt- un document de desistiment que el Client pot utilitzar o no per a aquest fi. Així mateix, el Client podrà enviar a IKEA el formulari de desistiment per correu electrònic a l’adreça: mailto:csc.ibes.ES@ikea.com.

Tant en els casos de desistiment, parcial o total, legalment previst, com de garantia comercial de devolució que ofereix IKEA, els costs derivats de la devolució dels productes corren a càrrec del Client i hauran de ser posats a disposició de IKEA, en qualsevol de les seves botigues en el territori espanyol excepte illes i Ceuta i Melilla, en el termini màxim de tres dies laborables des de la comunicació del desistiment o de la voluntat de tornar-lo, si escau.

Si el Client optés per la recollida dels productes per part de IKEA, el cost serà el mateix que el del servei de transport en realitzar la comanda, segons tarifes.

En cas de desistiment, total o parcial, IKEA tornarà al Client, pel mateix mitjà que va utilitzar per pagar, els pagaments rebuts per la mercaderia retornada i pels serveis contractats (de recollida o transport), que serà proporcional a al quantitat de mercaderia retornada, en el termini màxim de tres dies laborables des que IKEA hagués rebut la mercaderia retornada.

Tant en casos de desistiment, parcial o total, legalment previst, com de garantia comercial de devolució que ofereix IKEA, si el Client escollís la recollida i transport fins a IKEA, aquesta compensarà les quantitats totals a retornar al Client en el mateix mitjà de pagament en què es va fer la compra, i el preu del transport, calculat segons tarifes.

Transcorregut el termini per exercitar el dret legal de desistiment, IKEA ofereix al Client una garantia, addicional a la legal, de devolució o canvi dels productes adquirits, que podrà fer efectiva el Client dins del termini de 365 dies des de la seva compra, per canvi d’opinió.

Verificat l’estat de la mercaderia retornada pel Client en exercici d’aquesta garantia comercial, si el producte no s’ha desprecintat i manté el seu embalatge original, IKEA retornarà l’import de la compra del producte (no dels serveis contractats), pel mateix mètode de pagament que el Client va utilitzar, en el termini de tres dies laborables des de la seva recepció. Si el producte que es retorna està amb l’embalatge original obert, extret de l’embalatge o sense embalatge, muntat o usat, però es troba en bon estat, IKEA entregarà al Client una Targeta Devolució sense caducitat per l’import dels productes retornats (no pels serveis contractats amb la comanda). La política de devolucions no s’aplica a la contractació dels serveis.

En la utilització de les Targetes Devolució com a mitjà de pagament s’haurà d’observar, en tot cas, l’establert en la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau, tal com resulti modificada, així com les limitacions preceptuades de la mateixa.

Els articles deteriorats a conseqüència de l’ús i les Targetes Regal estan exclosos de la política de Canvis i Devolucions. Les devolucions de compres fetes amb Targeta Regal, Promoció i Devolució es realitzaran en el mateix mètode de pagament.

El Client serà responsable de la disminució del valor dels productes a retornar, resultat d’una manipulació d’aquests aliena a la derivada de la seva naturalesa, de les seves característiques i/o del seu funcionament, i això comportarà que en aquests casos no s’admeti l’exercici del dret de desistiment ni la garantia comercial de devolució oferida per IKEA.

Per exercir aquests drets i garanties, el Client ha de presentar sempre el justificant de compra dels productes.

 

17. GARANTIA

Els productes adquirits en aquest lloc web gaudeixen de les mateixes garanties que els adquirits directament a les botigues IKEA. En virtut del que disposa el Real Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, quan el Client sigui consumidor, en un termini de dos anys des del lliurament, IKEA respondrà dels defectes de fabricació dels articles adquirits. Verificada l’existència d’un defecte de fabricació en el producte, IKEA procedirà a la reparació del producte o, si escau, a la seva substitució. Si ambdues solucions no fossin possibles, el Client podrà sol·licitar la rebaixa proporcional del preu i, si el defecte fos greu, la resolució del contracte.

El Client té l’obligació de comunicar el defecte advertit en els dos mesos següents al moment en què se n’adoni.

Per a determinats productes, IKEA ofereix una garantia comercial addicional a la legal de cinc, deu, quinze o vint-i-cinc anys per a defectes de fabricació i/o de materials, amb caràcter voluntari (garantia comercial), per la qual cosa es recomana consultar a l’enllaç indicat a continuació les condicions específiques d’aquestes garanties i la seva cobertura, així com les instruccions de manteniment dels productes per donar-los el millor tractament possible. En el web de IKEA, aquesta informació està disponible a l’enllaç:

https://www.ikea.com/es/es/customer-service/garantia-ikea/

Les garanties comercials que ofereix IKEA respecte els seus productes estan condicionades a un ús domèstic. No s’aplicarà aquesta garantia en cas que s’evidenciï un ús distint, per exemple, un ús professional vinculat a una activitat empresarial (excepte productes provats per a aquest fi) i en tot cas pel seu ús en institucions i administracions públiques.

La garantia dels productes adquirits per al desenvolupament d’un negoci o activitat professional es regularà de conformitat amb el que estipula el Codi de Comerç i el Codi Civil.

 

18. LEGISLACIÓ APLICABLE SUBMISSIÓ AL FUR

Aquest contracte es regirà per la legislació espanyola que sigui d'aplicació en allò que aquest contracte no disposa en matèria d'interpretació, validesa i execució.

En cas de desacord que es derivi de la compra de productes a través del servei de venda a distància, d’aquestes Condicions Generals, i per a la resolució de qualsevol conflicte, les parts acorden sotmetre’s, amb renúncia a qualsevol altre fur o jurisdicció a què poguessin tenir dret, als jutjats i tribunals de la ciutat corresponent al domicili del Client.

En el cas de les empreses, els Jutjats i Tribunals competents seran els que preveu la normativa vigent per a cada cas.

 

Model de formulari de desistiment

(Només has de complimentar i enviar aquest formulari si desitges desistir del contracte)

 • A l’atenció d’IKEA CONTACT CENTER ESPAÑA, Plaça Espíritu Santo, parcel·les 1- 3, codi postal 33010 – Oviedo (Astúries), amb número de telèfon 900 400 922 i adreça de correu electrònic csc.ibes.ES@ikea.com.
   
 • Amb aquest document li comunico/comuniquem (*) que desisteixo del meu/desistim del nostre (*) contracte de venda del següent bé/prestació del següent servei (*):
   
 • Comanda número ................el/rebut el (*):
   
 • Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris:
   
 • Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris:
   
 • Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si aquest formulari es presenta en paper)
  Signat.
   
 • Data

(*) Titllar el que no és procedent.

 

Formulari de retirada

Formulari de retirada - Espanyol

Formulari de retirada - Anglès

Formulari de retirada - Català

Formulari de retirada - Basc

Condicions generals d'IKEA FAMILY

Condicions legals de la targeta de fidelització d'IKEA FAMILY.

 

Aquestes condicions regulen les Condicions generals d'ús de la Targeta de Fidelització d'IKEA FAMILY de l'empresa IKEA IBÉRICA S.A. amb domicili a l'Avda. Matapiñonera 9, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid, amb CIF A28812618 i en el cas de la botiga de Barakaldo IKEA NORTE S.L amb domicili al Centre Comercial Megapark s/n, codi postal 48903 de Biscaia.
 
La utilització de la targeta del Club de Fidelització IKEA FAMILY està subjecta a les presents condicions generals de manera que la sol·licitud i l'ús de la targeta implica la seva adhesió i acceptació expresses. La targeta és gratuïta, personal i intransferible, i el titular haurà d'acreditar la seva identitat en el moment que la utilitzi, si així ho requerís el personal d'IKEA. La targeta no és un mitjà de pagament i no permet compensar saldos pendents de cap classe o per cap causa, inclosos els de compres finançades, ni el valor dels descomptes és bescanviable per efectiu.
 
La targeta permet beneficiar-se de descomptes per a compres segons les promocions vigents a cada moment ofertes per IKEA, rebre pel mitjà triat publicitat dels nostres productes i serveis, així com la possibilitat d'accedir a esdeveniments, continguts exclusius i altres avantatges addicionals. Qui pot ser titular de la Targeta? Podran ser titulars d'una targeta IKEA FAMILY totes aquelles persones físiques majors de 18 anys i residents a Espanya (excloses les Illes Balears i Canàries).
 
On puc usar la targeta?
La targeta és vàlida a les botigues IKEA d'Espanya (excloses les Illes Balears i Canàries) i a altres establiments que puguin col·laborar amb IKEA FAMILY. Pots usar aquesta targeta per beneficiar-te de descomptes en les compres de productes IKEA tant a les botigues físiques com en compra online, així com al Restaurant/Bistro/Botiga Sueca.
 
La targeta té validesa per temps indefinit. Per aquesta raó, IKEA es reserva el dret de modificar o cancel·lar en qualsevol moment la totalitat o una part dels avantatges associats a la seva utilització.
 
La targeta es posa a la disposició de qualsevol persona que la sol·liciti en qualsevol quiosc digital IKEA FAMILY situat a les botigues IKEA de la Península, així com a través del registre a través del web www.ikea.es/family o bé a través dels formularis de paper disponibles a les botigues IKEA.
 
Serà responsabilitat del client comunicar a IKEA qualsevol modificació de les dades personals proporcionades per obtenir la targeta IKEA. El client podrà modificar aquestes dades sempre que ho consideri necessari a la seva àrea de soci de www.ikea.es/FAMILY. En cas contrari, IKEA tindrà com a vàlides les dades que li hagués facilitat el client en origen. La responsabilitat de l'ús i la custòdia de la targeta correspon exclusivament al seu titular des que IKEA la hi lliuri. IKEA no es responsabilitza de cap contingència relacionada amb la targeta una vegada lliurada ni dels descomptes que s'hi poguessin fer efectius de manera indeguda.
 
En cas de pèrdua o robatori de la targeta pots comunicar-nos-ho a través de l'adreça electrònica privacidad@ikeainfo.com. Podràs obtenir una nova targeta IKEA FAMILY amb el mateix número de soci als quioscos digitals de la botiga o a www.mitarjetaFAMILY.com
 
En cas que vulguis anul·lar la targeta ho hauràs de sol·licitar a través de l'adreça electrònica privacidad@ikeainfo.com lliurant la targeta a la teva botiga més propera perquè la inutilitzin, moment en què es perdran tots els teus drets com a titular de la targeta.
 
IKEA es reserva el dret de la cancel·lació de la targeta amb pèrdua dels seus drets inherents en cas d'ús indegut de la targeta o incompliment d'aquestes condicions generals.
 
Comunicacions comercials
 
El titular de la targeta mitjançant el registre a IKEA FAMILY prestarà el seu consentiment exprés per tractar les seves dades personals amb finalitats publicitàries o promocionals per mitjà del canal que hagi sol·licitat. Pots excloure't d'aquest servei de manera senzilla i gratuïta a través de l'enllaç que IKEA facilita per poder cancel·lar el seu registre en cadascuna de les comunicacions que envia.
 
Amb la finalitat de respondre al principi de qualitat de les dades exigides per la legislació en matèria de protecció de dades personals vigent, IKEA es reserva la facultat de cancel·lar la targeta i eliminarà les seves dades personals del fitxer CLIENTS IKEA FAMILY en cas que no s'hagi fet ús de la targeta durant un període llarg/considerable de temps. En qualsevol cas, abans de dur a terme alguna d'aquestes accions t'avisarem.
 

És aconsellable que revisis les condicions generals regularment; pot ser que IKEA les modifiqui per adequar-les a canvis en la normativa o en els nostres serveis.