La web d’IKEA fa servir galetes que fan la navegació molt més fàcil. Més informació sobre galetes.

Has inhabilitat les galetes, això vol dir que IKEA no recordarà la teva cerca a tota la web. Descobreix com activar les galetes per una experiència millor.

Actualment tenim problemes amb l’actualització de preus, per la qual cosa el preu mostrat és erroni. Si us plau, intenta-ho de nou més tard per assegurar que el preu és correcte.

Termes i condicions

Avís legal

Resolem tots els teus dubtes

En compliment del deure d'informació que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, et comuniquem que el present web és titularitat de les següents societats mercantils:


IKEA IBERICA SAU
Av. Matapiñonera 9. CP 28703. San Sebastián de los Reyes, Madrid. Dades registrals: CIF A28812618. Registre Mercantil de Madrid Tom: 1251, Foli: 102, Fulla: 23549.


IKEA NORTE SL
Centro Comercial Megapark s/n. CP 48903 Barakaldo, Biscaia. Dades registrals: Registre Mercantil de Biscaia Tom: 04539, Foli: 189, Fulla: BI45485.


Telèfon: 900 400 922 De 9 a 22 hores de dilluns a diumenge. També disposes d'un formulari de contacte.


L'accés al web és lliure i gratuït i no cal subscripció prèvia. La utilització d'aquest web està subjecta a la Política de privacitat, a la Política de galetes i a l'Avís legal, que l'usuari coneix i accepta de manera íntegra i sense cap tipus de reserva pel fet de navegar pel portal, utilitzar els serveis oferts en el portal, i/o adquirir els productes oferts a través d'aquest mitjà.


Consulta els:

 
 

Condicions d'ús

Aquestes condicions descriuen els termes aplicables als serveis i continguts oferts a través del lloc web www.ikea.es, així com la totalitat d'aquells que s'hi contenen (d'ara endavant, "el Portal") del qual són titulars de manera conjunta les societats mercantils IKEA IBÉRICA SA/IKEA NORTE SL (d'ara endavant, "les Societats"). Aquestes empreses mercantils ofereixen els seus serveis exclusivament al territori espanyol, amb excepció dels territoris de les comunitats autònomes de Canàries, Illes Balears, i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. A causa de l'anterior, les societats no garanteixen un ús satisfactori del portal als usuaris fora de l'àmbit territorial esmentat en el present paràgraf, i declina expressament qualsevol responsabilitat derivada d'aquest extrem.

La utilització del portal per la teva part suposa l’acceptació sense reserves de la totalitat d’aquestes Condicions d’ús. En cas que no estiguis d'acord amb aquestes condicions has d'abstenir-te d'utilitzar aquesta pàgina. L'ús del portal requereix així mateix que siguis major d'edat, i a més que disposis de la capacitat jurídica suficient segons la legislació vigent d'aplicació per quedar vinculat per les presents Condicions d’ús.

La visita o utilització del portal per part teva haurà de fer-se en tot moment de forma responsable i ajustada a la legalitat vigent, a les regles de la bona fe, i respectant en tot cas els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de les societats, qualsevol altra societat mercantil del Grup IKEA, o qualssevulla altres terceres persones, físiques o jurídiques.

Queda expressament prohibida la utilització, per qualsevol mitjà directe o indirecte de qualsevol dels continguts del portal amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites, així com també la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar dany de qualsevol tipus, o alteracions no consentides per les societats, al portal o a qualsevol dels seus continguts.

Sense perjudici del caràcter vinculant general de les presents Condicions d’ús, existeix la possibilitat que alguns serveis o utilitats oferits al portal tinguin unes condicions especials que complementin, reemplacin, o deixin sense efecte algunes o totes aquestes Condicions d’ús, que requeriran el teu consentiment exprés, i que en tot cas podran ser consultades abans de la seva emissió.

 

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el contingut del portal (amb caràcter merament enunciatiu, esmentem els seus textos, imatges, logos, logotips, signes, sons, animacions vídeos, codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades, etcètera), o bé són titularitat de les societats, o bé són d'altres societats mercantils del Grup IKEA, contant en aquest cas les societats amb els drets suficients per a la seva explotació en qualsevol forma i especialment els de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

L'accés o la utilització del portal per part teva no pot considerar-se de cap manera com a atorgament de drets, autoritzacions o llicències de cap tipus per part de les societats, la resta de societats mercantils del Grup IKEA, o de tercers, respecte del seu contingut. Queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, en qualsevol modalitat, de qualsevol contingut subjecte a drets de propietat intel·lectual d'allò esmentat en la present clàusula, tret que es disposi del consentiment previ i exprés per escrit del seu titular.

Sense perjudici d’allò expressat en el paràgraf anterior, la marca comercial IKEA i el logotip IKEA són propietat de “INTER IKEA SYSTEMS BV” (societat mercantil domiciliada als Països Baixos), i l’accés o la utilització del portal per part teva no suposa l’atorgament de cap dret de qualsevol naturalesa sobre ells. Es prohibeix expressament la seva utilització per a fins comercials ni per a cap altra finalitat.

Les societats es reserven el dret d'exercitar davant de l'usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin, derivades de qualsevol actuació d'aquest que infringeixi els drets de propietat intel·lectual i/o industrial existents sobre els materials i continguts del portal, i això sense perjudici de qualssevulla altres actuacions, judicials o extrajudicials, que poguessin realitzar la resta de societats del Grup IKEA, o altres terceres persones, físiques o jurídiques, que poguessin resultar titulars d'aquests drets, en la seva defensa.

 

Productes IKEA

L'usuari declara saber que tots els productes que es venen a IKEA estan destinats a un ús domèstic i han estat sotmesos a mètodes d'assaig conforme a les normes i estàndards corresponents. Les garanties que ofereix IKEA pel que fa als seus articles estan condicionades al seu ús domèstic. Alguns productes IKEA s’han assajat conforme a estàndards d’ús professional-públic.

L'usuari, en tot cas, i amb caràcter previ a efectuar la compra d'un article dels comercialitzats per les societats, s'haurà d'assegurar que aquest article és legalment idoni per a l'ús que li vol donar.

Amb aquesta finalitat, existeixen fitxes descriptives de producte disponibles per a la consulta a la botiga i a través del portal. IKEA no es fa responsable en cap cas de les possibles reclamacions derivades d'un ús diferent d'aquell per al qual està concebut l'article IKEA.

L’usuari declara conèixer que les Societats no tenen sistemes de gestió de certificats conforme a estàndards internacionals (ISO9000, ISO 14000, EMAS, SA8000, etc.).

Les Societats tenim l’objectiu que la marca IKEA sigui per si mateixa garantia de confiança per als nostres clients, tant dels processos que realitzem com dels productes que venem, respecte a qüestions de qualitat, seguretat, medi ambient i altres qüestions de responsabilitat corporativa. Per això, tenim sistemes de gestió i protocols interns que abracen tots els nostres processos i que auditem internament per assegurar que es duen a terme correctament en totes les nostres unitats. La fabricació dels nostres productes està sotmesa a estàndards de qualitat, medi ambient i responsabilitat corporativa, propis de les societats, basats en principis internacionals i que són comuns als que estableixen les normes mencionades més amunt. A més, tenim auditors interns que verifiquen contínuament la seva correcta implantació a tots els proveïdors de producte i serveis IKEA.

 

Polítiques d’enllaços

En cas que et proposis establir hiperenllaços amb la pàgina web de IKEA no podràs donar a entendre que IKEA ha autoritzat l'hiperenllaç o que d'alguna manera ha aprovat o autoritzat el contingut de la pàgina web en la qual s'estableix l'hiperenllaç, ni tampoc realitzar manifestacions falses, inexactes o ofensives sobre IKEA o sobre qualssevol dels seus treballadors, o bé incloure a la pàgina de l'hiperenllaç continguts inapropiats, difamatoris, il·legals, obscens o il·lícits, ni qualssevol altre que, de qualsevol manera, contravingui la legalitat vigent. Tampoc podràs crear macros ("frames") amb les pàgines web ni sobre les pàgines web IKEA.

Les societats es reserven la possibilitat de comunicar-se amb tu, si consideren que incompleixes les normes establertes pels hiperenllaços, així com d'exercitar les accions judicials i extrajudicials pertinents, derivades de qualsevol conducta contrària al que es disposa en el paràgraf anterior.

 

Responsabilitat

Les societats no garanteixen l'ús correcte i lícit del web pels seus usuaris i, en conseqüència, declinen qualsevol classe de responsabilitat derivada de qualssevulla actuacions contràries a la legalitat vigent, incloent, expressament, manifestacions de qualsevol classe abocades a través d'aplicacions o eines disponibles en cada moment al portal, que resultin inadequades, difamatòries, injurioses, ofensives, racistes, obscenes o discriminatòries, entre d'altres. Així mateix, les societats es reserven el dret d'exercir les accions judicials i extrajudicials pertinents, derivades de qualsevol conducta contrària al que es disposa en aquest paràgraf.

Excepte els límits establerts en la llei, les societats no assumeixen cap responsabilitat derivada de les següents situacions que s'enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu:

 • Dels errors que es poguessin produir com a conseqüència d'incidències degudes a problemes a la xarxa d'Internet incloent la impossibilitat d'usar el portal, tant com a resultat d'operacions de manteniment rutinàries del sistema com d'actualitzacions imprescindibles per al seu bon funcionament.
 • De l'ús per part de menors d'edat del portal o de l'enviament de les seves dades de caràcter personal sense permís dels seus pares o tutors, sent en aquest cas els pares o tutors responsables de l'ús responsable d'Internet per part dels menors. IKEA recomana la instal·lació d'alguna de les eines de control de l'ús d'Internet per tal d'evitar l'accés a pàgines o continguts no aptes per a menors.
 • Dels continguts als quals pugui accedir l'usuari a través d'enllaços no autoritzats per IKEA o que siguin introduïts pels usuaris com comentaris, o utilitzant eines similars, quan aquestes siguin posades a la seva disposició al portal.
 • De la introducció de dades errònies per la teva banda o d'un tercer no autoritzat, així com dels problemes amb l'adreça de correu electrònic que ens facilitis si és incorrecta o presenta problemes d'operativa aliens a IKEA.
 • De la utilització il·lícita que puguin fer els usuaris dels materials i continguts de la pàgina web en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels continguts del web, en els termes establerts a l'apartat "PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL" d'aquestes Condicions d'ús.

Les societats declaren que fan servir els més alts estàndards de seguretat existents, perquè el teu ús del portal sigui plenament segur i satisfactori. No obstant això, les societats no poden garantir l'absència de virus o altres elements que poguessin danyar o alterar el sistema informàtic de l'usuari (tant maquinari com programari), ni assumeixen cap responsabilitat que se'n derivi. Com a usuari et correspon disposar d'eines adequades per a la detecció de virus o de qualsevol altre element informàtic nociu.

 

Modificacions d'aquestes condicions

Les societats es reserven el dret de modificar unilateralment, totalment o parcialment, sense necessitat de previ avís aquestes Condicions d’ús, així com qualssevulla altres condicions de caràcter particular que modifiquin, extingeixin o deixin sense efecte total o parcial altres parts del portal que eventualment puguin establir-se, la configuració, presentació i disseny del portal o de qualsevol dels elements i serveis que l'integren. Qualsevol accés posterior a aquestes modificacions al portal per part teva es considerarà com una acceptació d'aquestes modificacions.

 

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola. En cas de disputa o controvèrsia relacionada amb la seva aplicació o interpretació, les parts se sotmetran als jutjats i tribunals que resultin territorialment competents segons la legislació vigent.

En tot cas, t'informem que tens dret a sol·licitar la resolució extrajudicial de controvèrsies en matèria de consum accessible a través d'aquest enllaç.

No obstant això, abans de procedir a utilitzar aquest mitjà, posem a la teva disposició aquest formulari d’atenció al client perquè ens facis arribar les teves possibles queixes o controvèrsies.

Data d’actualització: 11.05.2018

 

Condicions generals de compra en línia

Descargar los Términos y condiciones de la compra online en pdf (Español)

Descarregar Condicions generals de compra en línia pdf (Català)

Deskargatu erosketak online egiteko baldintza orokorrak pdf (basc)

Download General Conditions for Online Purchases pdf (anglès)

 

CONDICIONES GENERALES DE COMPRA ONLINE

El presente documento conjuntamente con todos los documentos anexos regula las condiciones por las que se rige el uso de este sitio web https://www.ikea.com/es/es/ y la compra de productos a través del mismo.

En fer una comanda, el Client consent quedar vinculat per aquestes Condicions Generals de Compra i per les Condicions d’Ús, la Política de Privacitat i la Política de Galetes.

https://www.ikea.com/es/es/customer-service/politica-privacidad/

IKEA podrà modificar aquestes Condicions Generals de Compra i també les Condicions d’Ús, Privacitat i Galetes.

https://www.ikea.com/es/es/customer-service/politica-cookies/

Recomanem al Client la seva lectura en el moment de realitzar la comanda, ja que seran d’aplicació aquelles que estiguin disponibles en aquest lloc web en cada moment, i la seva acceptació és sempre un pas previ i indispensable per a la contractació.

El pedido podrá formalizarse a elección del Cliente en cualquiera de los idiomas disponibles en la página web: castellano, catalán, inglés y euskera.

 

1. LES NOSTRES DADES:

Este sitio web está operado por: IKEA IBÉRICA SA, CIF A28812618

Con domicilio en la Avenida Matapiñonera Nº 9 Código postal 28703

San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al Tom 1251, Secció 8a, Foli 102, Fulla 23549

Amb telèfon 900 400 922

Correo electrónico mailto:ikeaparati@ikea.com En adelante “IKEA”.

Los pedidos que afecten o se distribuyan a través de la tienda de IKEA Barakaldo serán formalizados con la entidad IKEA NORTE S.L., con CIF B84213420, con domicilio en Centro Comercial Megapark s/n, 48903, Barakaldo, (Bizkaia), inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia al Tomo 04539, Sección 8, Folio 189, Hoja BU-42485, con teléfono 900400922 y correo electrónico mailto:ikeaparati@ikea.com. En adelante “IKEA”.

 

2. INFORMACIÓ I MANIFESTACIONS PRÈVIES A LA CONTRACTACIÓ

El Client, amb caràcter previ a la contractació i durant el procés de compra, podrà accedir, arxivar i imprimir aquestes condicions generals de contractació per a la seva consulta.

Tota la informació i dades personals que subministra el Client en utilitzar aquest lloc web seran tractats de conformitat amb la Política de Privacitat de IKEA, d’acord amb el tractament de dades que s’especifica en aquestes Condicions de Compra i segons les opcions que hagi marcat el Client en el moment de l’acceptació de les Condicions de Compra. El Client declara que tota la informació i dades que faciliti a IKEA són veraces i es corresponen amb la realitat. Si el Client no facilita tota la informació necessària no es podrà cursar la comanda.

El Cliente se compromete a no realizar ningún pedido falso o fraudulento, reservándose IKEA en esas circunstancias la facultad de cancelarlo y tomar las acciones oportunas. El Cliente declara que es mayor de 18 años y dispone de la capacidad legal y de obra necesaria y suficiente para celebrar contratos de contenido económico.

En cas de persones jurídiques, les persones físiques que actuen en el seu nom i representació, a través d’aquest lloc, garanteixen davant IKEA i tercers vinculats per a la prestació dels serveis contractats, que ostenten representació suficient a favor seu per la corresponent persona jurídica en el moment de realitzar la compra i garanteixen que en el moment de realitzar la transacció no estan vulnerant drets de cap tercer al respecte i que les dades i informació relativa a les persones jurídiques són veraces, exactes i fiables.

IKEA no es responsabilitzarà de cap dany, pèrdua o perjudici a persones i/o bens que portin causa o es relacionin amb l’anterior declaració.

 

3. ÀMBIT GEOGRÀFIC

Els productes que s’ofereixen a través d’aquest lloc web estan únicament disponibles per al seu enviament o recollida en territori espanyol, excepte les illes, Ceuta i Melilla.

 

4. Productes IKEA

El Client declara conèixer que tots els productes que es venen a IKEA estan destinats a un ús domèstic i han estat sotmesos a mètodes d’assaig conforme a les normes i estàndards corresponents. No obstant això, alguns articles de l’assortiment han estat provats per a un ús professional o públic i compleixen els requisits de seguretat, durabilitat i estabilitat que estableixen les normes tècniques corresponents als dits usos.

Les garanties que ofereix IKEA respecte a tots els seus productes estan condicionades amb caràcter general al seu ús domèstic. El Client IKEA haurà, en tot cas i amb caràcter previ a efectuar la compra d’un article IKEA, d’assegurar-se que aquest és idoni per a l’ús que li vol donar. Per a això, existeixen fitxes descriptives de producte disponibles per a la seva consulta a les botigues IKEA i a www.IKEA.es.

IKEA no es fa responsable de les possibles reclamacions derivades d'un ús diferent d'aquell per al qual està concebut l'article IKEA.

El Cliente declara conocer que IKEA no tiene sistemas de gestión certificados conforme a estándares internacionales (ISO9000, ISO 14000, EMAS, SA8000, etc.). IKEA tiene por objetivo que la marca IKEA sea por si misma garantía de confianza para sus Clientes, tanto de los procesos que siguen como de los artículos que venden respecto a las cuestiones de: calidad, seguridad, medio ambiente y responsabilidad corporativa. Para ello, cuenta con sistemas de gestión y protocolos internos que abarcan todos sus procesos y que auditan internamente para asegurar que se llevan a cabo correctamente en todas sus unidades.

La fabricació dels seus productes està sotmesa a estàndards de qualitat, medi ambient i responsabilitat corporativa propis de IKEA, basats en principis internacionals i que són comuns als establerts en les normes com les mencionades més amunt. A més, té auditors interns que verifiquen contínuament la seva correcta implantació en tots els proveïdors de productes i de serveis que ofereix IKEA.

 

5. MÈTODES TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

Este sitio web muestra ventanas de confirmación de los datos facilitados que eventualmente no permiten continuar con la compra si los datos que se introducen no tienen el formato correcto. En cualquier caso antes de realizar el pago el Cliente podrá visualizar en la página web los productos seleccionados y el detalle de su pedido para en caso necesario pueda modificar los datos de su pedido. Si detectase un error con posterioridad a la finalización del proceso de pago deberá contactar con el Servicio de Atención al Cliente en el teléfono o en la dirección de correo electrónico siguientes: 900 400 922 / mailto:ikeaparati@ikea.com.

 

6. PRODUCTES EXCLOSOS

Estan exclosos de la compra a través del servei “Compra Online” les plantes naturals, els productes de la gamma “IKEA Food”, els productes d’alimentació, tela per metres, taulells a mida, catifes perses, articles d’oportunitats, tots els productes en què no es permeti diferenciar amb referències per a tots els colors en què estiguin disponibles, i també les Targetes Regal.

 

7. COM REALITZAR UNA COMANDA

Per realitzar una comanda, el Client haurà de seleccionar del lloc web de IKEA els productes que desitja adquirir mitjançant la creació d’una llista de la compra virtual.

El Client, abans de la realització de la comanda, haurà d’haver seguit els passos següents:

1. Llegir i entendre la descripció dels productes segons apareix en aquest lloc web. En cas de dubte, el Client haurà de posar-se en contacte amb IKEA a través del telèfon de contacte d’Atenció al Client o dirigir-se a la botiga IKEA més pròxima.

2. Llegir i entendre les característiques essencials i tècniques dels productes, que es troben disponibles als apartats d’informació de producte i informació tècnica del lloc web. Entre elles, qualsevol declaració relativa a normes tècniques i prestacions rellevants a l’ús que vol donar al producte.

3. Consultar al lloc web el preu indicat dels productes i les possibles promocions que siguin d’aplicació, podent visualitzar i conèixer el preu final amb IVA o impost que pogués ser-ne aplicable, i consultar també el preu del servei de transport seleccionat i el cost de recollida en Botiga o Punt de Lliurament. S’informa per endavant i el Client declara reconèixer i acceptar expressament que el preu dels articles que figura en el lloc web de IKEA pot variar, únicament a la baixa, en funció de les promocions vigents en cada moment en cadascuna de les botigues de IKEA, i són aplicables a la comanda del Client aquelles promocions vigents a la botiga escollida per a la tramitació de la seva comanda.

 

Una vez que haya seleccionado todos los productos que desea comprar, el Cliente debe seleccionar si desea el Servicio de Recogida en Tienda o en Punto de Entrega, o si contrata la entrega en su domicilio mediante el servicio de transporte.

En el primer caso el Cliente también incluirá la Tienda, el Punto de Recogida o Punto de Entrega donde se recogerá la mercancía. Una vez hecha la selección el Cliente podrá visualizar los productos seleccionados y su precio final una vez aplicados los descuentos según las ofertas vigentes en la tienda seleccionada para tramitar el pedido, la modalidad de entrega escogida y servicios contratados así como el coste de la preparación de los pedidos y deberá elegir la fecha deseada de recogida y/o entrega.

Per poder efectuar la comanda, el Client s’haurà d’haver registrat prèviament, emplenant les seves dades mitjançant un formulari. El Client s’obliga a verificar les dades proporcionades en el formulari i l’exactitud dels productes i serveis escollits, i haurà de retrocedir en el lloc web per corregir les dades introduïdes o qualsevol dels detalls de la comanda, en cas que no siguin exactes.

En caso de conformidad el Cliente deberá efectuar el pago haciendo clic en el botón

«Pagar ahora». Tras el pago, IKEA le informará de inmediato por correo electrónico de la confirmación de su pedido y le enviará su Orden de Compra junto con estas Condiciones Generales de Compra.

En cas de formalitzar-se efectivament la comanda, IKEA no arxivarà el document en què es formalitzi el contracte. No obstant això, li enviarà les condicions generals de contractació i el document de desistiment juntament amb la seva comanda al correu electrònic que hagi designat per a això, de forma que el Client tindrà la possibilitat de recuperar i guardar les condicions generals de compra.

 

8. DISPONIBILITAT

IKEA mostrarà al seu web una informació actualitzada de la disponibilitat i estoc dels productes. Tot i així, és possible que un producte, la disponibilitat del qual hagi estat confirmada per IKEA, s’hagi esgotat durant el procés de realització de la comanda, per la qual cosa, en aquest supòsit, IKEA posarà en coneixement del Client aquesta situació a través del correu electrònic i/o telefònicament, i li oferirà les següents alternatives:

 El lliurament del producte en un termini superior a l’indicat inicialment prèvia conformitat del Client amb aquesta solució sense cost addicional.

 La devolució del preu cobrat en un termini màxim de tres dies laborables, des de la indicació per part del Client que aquesta és l’alternativa elegida, pel mateix sistema de pagament utilitzat en el moment d’abonar la comanda.

 

L’import a tornar inclourà les despeses del servei de lliurament del producte que hagués pagat el Client.

 

9. PREU I PAGAMENT

Els preus dels productes que hi ha en el lloc web inclouen IVA i són els actuals en cada moment, incloent les promocions vigents que poguessin ser d’aplicació.

Els preus del lloc web no inclouen la totalitat de les promocions concretes vigents a les botigues, per la qual cosa IKEA recomana al Client que consulti les promocions per botiga en el web de cadascuna d’elles.

Al preu de la comanda del Client se li aplicaran les promocions existents a la botiga elegida per tramitar-lo sobre els productes que formaran part de la seva comanda, per la qual cosa el preu serà igual, o fins i tot inferior, al que consta al web.

Els preus dels productes exclouen les despeses de preparació de la comanda, que s'afegiran a l'import total abans de procedir al seu pagament.

El Cliente podrá utilizar como medio de pago Paypal o las tarjetas VISA y Mastercard, de crédito o débito. Para ello en el proceso de pago del pedido el Cliente tendrá que introducir los datos de la tarjeta elegida para el pago. IKEA ha contratado con terceras empresas que garantizan la seguridad de las transacciones en la web. Todos los datos proporcionados a estos efectos son encriptados para garantizar la máxima seguridad de los mismos y se alojan en un servidor seguro certificado según el protocolo SSL.

No s’admetran com a mitjà de pagament les targetes regal, promoció ni devolució.

IKEA no se hace responsable de la falta de veracidad de los datos incluidos por el Cliente en el momento de realizar el pedido ni especialmente de los daños generados a terceros por el uso ilegítimo por el Cliente de medios de pago. No es posible abonar la compra de los productos ni el servicio de forma distinta a la prevista, ni de forma separada en el establecimiento IKEA o punto de entrega.

El uso de la tarjeta IKEA VISA no dará derecho a su titular al disfrute de las condiciones de financiación ofrecidas con carácter general por IKEA.

 

10. PROMOCIONS

Les promocions amb descompte en una targeta promoció per a compres realitzades online, únicament es poden bescanviar a les botigues físiques IKEA. Sempre presentant l'SMS que reps en realitzar la teva compra i el tiquet de la teva compra online a la línia de caixes per aplicar el descompte. La caducitat de les targetes cupó és de 6 mesos des del dia de la compra. De moment no pots usar aquestes targetes en la teva compra online, només són vàlides en les compres que facis directament a la teva botiga IKEA.

El valor del descompte apareix en el teu tiquet de compra online. En l'SMS apareix la numeració imprescindible per aplicar el descompte.

Este descuento es válido en cualquiera de nuestras tiendas físicas IKEA IBÉRICA S.A., IKEA NORTE S.L. (incluyendo el Punto de Entrega). Excepto Islas Baleares e Islas Canarias. Queda excluido su uso o canje en compra online y Servicios. La responsabilidad del uso y custodia del descuento corresponde exclusivamente a su tenedor.

L'import d'aquest descompte no pot compensar-se amb saldos pendents de qualsevol classe o per qualsevol causa, inclosos els de compres finançades, ni és bescanviable per efectiu.

A aquest descompte no s’aplica la “Política de Canvis i Devolucions de IKEA”, per la qual cosa no podrà, en cap cas, reemborsar-se ni bescanviar-se per diners.

No es reemplaçarà el descompte ni es tornarà el saldo pendent en cas de robatori, pèrdua, extraviament o deterioració. IKEA no es fa responsable de les possibles compres efectuades utilitzant aquest número de descompte.

El preu dels articles que hi ha al lloc web podrà variar, només a la baixa, en aplicar promocions vigents a la botiga seleccionada pel Client. En compra online, en les promocions nacionals o locals que consisteixin en combos i ofertes 3x2, el client abonarà el preu corresponent al(s) article(s) seleccionat(s) i rebrà, en el termini de 72 hores i a través del mateix mitjà de pagament utilitzat per realitzar la compra, l’import corresponent a la diferència entre el que ha pagat i el preu de l’article amb la promoció.

 

11. FACTURACIÓ

IKEA emetrà una factura en paper per la compra dels productes i els serveis contractats que serà entregada de forma gratuïta al Client juntament amb la mercaderia en el cas de recollir la mercaderia a la botiga o al punt de recollida IKEA, o bé al domicili quan es produeixi el lliurament de la mercaderia, si el Client ha decidit contractar el Servei de Transport.

 

12. COSTS DELS SERVEIS

Al solicitar el servicio de recogida del pedido en tienda, IKEA se encargará de reunir y preparar los productos. Este servicio tiene un coste fijo independientemente del importe de compra y del establecimiento de IKEA/punto de entrega de recogida. IKEA informará al Cliente del coste del servicio en todo caso antes de realizar el pago del pedido. El Cliente sólo estará exento del pago de este coste si hubiera contratado el transporte.

Aquest import no es reemborsarà en cap cas si no ha efectuat la compra com a consumidor ni tampoc en cas que el Client no acudeixi a recollir la mercaderia adquirida transcorregudes 24 hores laborables des de la data escollida en el moment de fer la comanda.

 

13. ENTREGA

IKEA remetrà la comanda en el termini indicat pel Client, que serà un màxim de 30 dies comptats des de la data de confirmació de la comanda. S’entendrà produït el lliurament quan el Client o un tercer designat per ell adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s’acreditarà mitjançant la firma de l’albarà de lliurament que a aquests efectes li faciliti el Transportista.

Si no és possible efectuar el lliurament per IKEA a la data i franja horària acordada amb el Client, la comanda serà retornada al magatzem i IKEA contactarà amb el Client per concretar un nou lliurament. En aquests casos, el Client haurà d’abonar novament l’import del transport de forma prèvia a que aquest es realitzi.

 

14. MODALIDADES DE ENTREGA

 

A. RECOLLIDA DELS ARTICLES A LA BOTIGA

 

Quan realitzi la comanda, el Client haurà de triar la data desitjada de recollida. Després del pagament, el Client rebrà una confirmació per correu electrònic que inclourà els productes comprats i la data de recollida.

El Client haurà de recollir els productes a la data de recollida a l’establiment de IKEA/punt de lliurament de IKEA que hagi seleccionat en l’horari que cada establiment/punt de lliurament disposi per a la recollida a les zones de retirada de mercaderia habilitades en cadascuna de les botigues. En cas que el Client no reculli la mercaderia el dia de recollida al seu establiment de IKEA/punt de lliurament de IKEA, IKEA li recordarà la seva obligació de recollida per SMS, per correu electrònic o per telèfon, i aquesta es podrà demorar un màxim de 24 hores laborables a comptar des de la data escollida pel Client per a la recollida de la mercaderia. Si, transcorregut el dit termini, el Client no hagués recollit la comanda, IKEA tindrà dret de rescindir el contracte i reemborsar al Client el preu de compra rebut mitjançant el mateix mètode de pagament que el Client va triar. En aquest cas, IKEA no reemborsarà els costs del servei per la preparació de la mercaderia.

Para posibilitar la recogida de la mercancía en las tiendas de IKEA el titular del pedido deberá identificarse, exhibiendo en su caso y a efectos de la seguridad del propio Cliente su Documento Nacional de Identidad, Tarjeta de Residencia Comunitaria, Pasaporte o, en caso, de actuar en nombre de una persona jurídica, el documento que acredite su representación, todo ello en vigor. En caso de designar a un tercero para la recogida de la mercancía, éste deberá presentar la copia o número del pedido para poder identificar el pedido, así como un documento de identificación de los indicados.

 

B. ENTREGA MEDIANTE SERVICIO DE TRANSPORTE

 

IKEA IBÉRICA S.A. con CIF A-28812618, en adelante IKEA, con domicilio en Avenida Matapiñonera 9, código postal 28703 de San Sebastián de los Reyes, Madrid, ofrece la posibilidad de contratar los servicios de transporte, de los artículos adquiridos en IKEA, así como otros servicios adicionales, según lo dispuesto en estas condiciones y en los documentos anexos. Forman parte de estas condiciones generales de contratación los siguientes documentos: (a) El ticket de compra (b) documento/orden pedido en el que se detallan los servicios contratados por el Cliente, su precio, así como la fecha acordada para su prestación, y (c) cualquier otro documentos anexo que, en su caso, firmen las partes en relación o desarrollo de los servicios prestados.

Con la aceptación de estas condiciones el Cliente autoriza que el servicio sea prestado por terceros designados por IKEA. Asimismo el cliente manifiesta su aceptación con las condiciones expuestas a continuación, y la veracidad de los datos facilitados.

 

A. OBLIGACIONES DE IKEA

 

1. Prestar el/los Servicio/s contratado/s en las fechas o términos máximos y franjas concertadas según se haga constar en el pedido IKEA no transportará, ni almacenará artículos que no hayan sido comprados en IKEA. El pedido incorporará la fecha y franja concertadas teniendo en cuenta la llegada de la totalidad de la mercancía. IKEA garantiza el cumplimiento de los plazos acordados, salvo circunstancias ajenas a IKEA o de fuerza mayor que impidan la prestación de dichos servicios en las condiciones pactadas, lo que no supondrá el incumplimiento de contrato por parte de IKEA.

2. La fecha concertada con el Cliente para el Transporte se podrá modificar a petición del Cliente. Cuando la petición de cambio se haga con más de 24 horas de antelación a la fecha establecida para el servicio en el pedido y la nueva pueda concertarse dentro los 15 días siguientes a la fecha del pedido, el cambio no tendrá coste alguno para el Cliente. En caso de que no sea posible concertar nueva cita dentro de esos 15 días, el Cliente deberá asumir el coste de almacenaje previsto en el apartado C. La entrega no se podrá retrasar más de dos meses desde la fecha acordada. Transcurrido dicho plazo máximo el pedido se entenderá anulado y el Cliente recibirá devuelto el precio abonado de la mercancía y del servicio, perdiendo la cantidad correspondiente al precio de almacenaje por ese período, según apartado C.

3. Si el Cliente cambia el lugar de entrega ello podrá suponer un coste adicional, dependiendo de la nueva zona designada para el servicio.

4. Si en la fecha y hora acordadas el Cliente se encontrara ausente, IKEA contactará con el Cliente telefónicamente para concertar una nueva fecha. En ese caso deberá abonar el coste de un nuevo transporte así como del almacenaje si al establecer la nueva fecha se superaran los 15 días de almacenamiento que IKEA otorga gratuitamente, según lo dispuesto en el Apartado B.3 y C.

5. Los servicios se encargan y pagan en el momento de compra del servicio. IKEA no aceptará pagos posteriores de un Cliente como cobro de un servicio adicional, salvo que pueda justificarlo por medio de factura o albarán del servicio correspondiente. IKEA sólo responderá de los servicios contratados directamente con ella, en ningún caso de los servicios adicionales y fuera de contrato firmado por IKEA.

 

B. OBLIGACIONES DEL CLIENTE

1. Abonar el precio de los Servicios en el momento de la contratación, conforme a los precios estipulados en el pedido adjunto para cada Servicio a través de los medios de pago admitidos .

2. Permanecer en el domicilio donde se ha de realizar el Servicio en la fecha y horario acordado o designar expresamente una persona a estos efectos. Para cualquier modificación de la fecha y hora previstas, deberá avisar a IKEA con más de 24 horas de antelación (en día laborable). De no efectuar este aviso en los plazos establecidos estará obligado a abonar el importe de un segundo desplazamiento o envío como condición previa para la realización de un nuevo servicio. En los casos en que el servicio pospuesto IKEA cobrará adicionalmente un coste de almacenaje según lo previsto en las condiciones descritas en el Apartado C. Servicios.

3. La corrección en los datos es fundamental para la prestación del servicio, por eso, el Cliente manifiesta y garantiza que los datos que figuran en el pedido (nombre, apellidos, teléfonos, dirección completa, fecha y hora de la realización del Servicio) son correctos. Es necesario que el cliente facilite a IKEA un teléfono de contacto para poder localizarle y gestionar los servicios contratados y poder hacer un seguimiento.

4. No se admiten entregas en apartados postales y lugares públicos. En caso de que el transportista tenga que desplazarse una segunda vez por error en los datos, el Cliente deberá abonar el coste de este desplazamiento o envío según tarifa del pedido.

Finalizada la prestación del servicio contratado, es imprescindible firmar el albarán, indicando en el apartado de incidencias, cualquiera que hubiera podido surgir en el momento de la prestación del servicio o daño causado cuando sea visible. Ello nos permitirá adoptar las mejoras necesarias en el servicio que se presta y tener constancia de las mismas. No se aceptarán reclamaciones que no consten en el albarán, salvo que se trate de daños ocultos o defectos cubiertos por la garantía.

El Cliente se hace responsable de verificar la cantidad de bultos recibidos, el estado de los mismos y firmar su conformidad o no con la entrega, habiendo examinado la mercancía conjuntamente con el Prestador del Servicio. Las pérdidas y/o daños en la mercancía y/o instalaciones durante el transporte deben ser puestas de manifiesto por escrito en el albarán de entrega en el momento de la entrega.

En el caso de daños o pérdidas no visibles, el plazo de reclamación es de 7 días desde la entrega. El Cliente debe presentar escrito descriptivo y fotografías de cualquier daño/incidencia que perciba. El escrito podrá ser presentado presencialmente en cualquiera de nuestras tiendas o a través del formulario disponible en el siguiente enlace https://ww9.ikea.com/es/ca/contacto/formulario.php .El Cliente podrá contactar con el Servicio de Atención al Cliente de IKEA a través del teléfono 900 400 922 en horario de 09 a 22 horas de Lunes a Domingos excepto festivos nacionales. Las reclamaciones en todo caso deberán incluir la información descrita para su estudio. IKEA se reserva del derecho de desestimarlas directamente en caso de que no cumplan los requisitos citados.

5. En el momento de contratar el servicio, el Cliente deberá asegurarse de que las condiciones de espacio y altura del lugar donde se va a proceder a realizar el transporte son las adecuadas, así como notificar en el momento de la contratación del transporte si existe algún obstáculo que impida o dificulte la entrega de la mercancía en el lugar indicado, tales como puertas de dimensiones reducidas, escaleras demasiado estrechas, inexistencia o no de adecuación de montacargas o ascensores, calles peatonales o con horarios restringidos, etc. siendo valoradas estas circunstancias para acordar en su caso un precio especial para el transporte en estos supuestos. Si no se hubiera informado a IKEA previamente de ello y fuera necesario un segundo transporte éste deberá ser abonado según tarifas, sin derecho al reembolso del primero, y pudiendo conllevar gastos de almacenaje, según apartado C.

6. El Cliente exime a IKEA, y por tanto será el único responsable de i) hacer uso de los productos de acuerdo con especificaciones técnicas e instrucciones de uso correspondientes ii) verificar la correcta ubicación y emplazamiento del producto en el inmueble de conformidad, en su caso, con el libro del edificio, las obligaciones de uso y mantenimiento del inmueble, manuales de emergencia y evacuación y cualesquiera otros requerimientos de aplicación al inmueble en cuestión.

7. El Cliente podrá cancelar de los servicios contratados sin penalización (Transporte,) siempre que lo comunique a IKEA dentro de las 12 horas desde la realización del pedido, antes de haberse realizado el mismo. En caso contrario IKEA podrá repercutir al Cliente los costes en que haya incurrido. IKEA devolverá al Cliente, por el mismo medio que utilizó para pagar, los importes recibidos por los servicios contratados en el plazo máximo de tres días laborables desde la comunicación del Cliente en dicho sentido. Del importe a devolver al Cliente se reducirán los gastos ocasionados a IKEA, si los hubiera.

 

C. SERVICIO

1. TRANSPORTE: IKEA ofrece el servicio de transporte al lugar indicado por el Cliente en el contrato en cualquier punto geográfico de España excepto las islas, Ceuta y Melilla. Los precios constan en nuestra WEB. Consulte con la tienda o en la WEB la posibilidad de entrega en festivos.

El plazo de entrega será el acordado con el Cliente en el pedido. Si hay artículos del pedido cuya fecha de entrega es posterior al resto de la mercancía, el Cliente podrá optar por esperar a que llegue toda la mercancía y se le entregue conjuntamente, pagando costes de almacenaje o pagar varios transportes en función de la disponibilidad de los productos, de lo que se informará al Cliente en el momento de realizar el pedido.

2. ENTREGA EN PUNTO DE RECOGIDA: Consultar en tienda los diferentes de Puntos de Recogida en los que puede solicitarse la entrega. Una vez el pedido esté disponible en el Punto de Recogida, el Cliente recibirá una notificación de que el pedido está listo para recoger. Si no lo recoge en un plazo de 3 días el pedido será devuelto y se procederá a realizar la devolución del coste de la mercancía. El coste del servicio no se devolverá.

3. SERVICIO DE ALMACENAJE: El Cliente podrá demorar el Transporte contratado de los artículos adquiridos, según se indique en el pedido.Los 15 primeros días desde la contratación de los servicios no tendrán coste alguno para el Cliente. Transcurrido este plazo se aplicará el importe semanal reflejado en el pedido por el servicio de almacenaje consistente en un importe de 15 €. Por cada semana que transcurra se aplicará sucesivamente un importe de 15 € por cada semana. El servicio de almacenaje tendrá una duración máxima de 2 meses desde la contratación del servicio. Las demoras en la realización del servicio de transporte en las fechas acordadas por causas imputables al Cliente también conllevarán gastos de almacenaje a cargo del Cliente, según se refleja en estas condiciones.

4. Excepciones: No se transportan alimentos, plantas naturales ni artículos sensibles a altas temperatura. Consulta con tu tienda las excepciones al contratar el servicio de transporte.

 

D. RECOGIDA DE ELECTRODOMÉSTICOS Y OTROS APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL CORRECTA:

 

IKEA informa que se halla habilitada para la venta de estos productos según inscripción en el Registro Integrado Industrial correspondiente y que el número de inscripción en el citado Registro Integrado Industrial a nombre de IKEA Supply AG con número de productor 4435 disponible en la página: http://www.minetur.gob.es/industria/RAEE/Paginas/Index.aspx).

IKEA informará al Cliente, cuando se realice la entrega de un nuevo aparato eléctrico o electrónico de la posibilidad de proceder a la recogida o retirada del producto desechado sin cargo alguno para el Cliente, siempre que sean de similares características y funcionalidades al producto comprado. La recogida se hará bien en el lugar donde se entreguen al Cliente los productos adquiridos o bien en el domicilio del propio Cliente cuando éste haya optado por el servicio de transporte.

La recogida de estos productos se formalizará mediante albarán rellenado por el transportista con el Cliente en el que se indicará la fecha de recogida, el tipo de producto, la marca y su número de serie, si esto último es posible. Los aparatos entregados en el marco de esta gestión deberán estar completos. El Cliente deberá firmar el albarán, verificando la entrega de los productos desechados. Si el Cliente renuncia a la entrega del producto desechado que comunicó que iba a entregar, deberá hacer constar la renuncia de manera expresa en el albarán mencionado. El transportista entregará al Cliente una copia del citado albarán. Si el Cliente no estuviera interesado en que el transportista, proceda a la retirada del producto o aparato eléctrico o electrónico desechado o el aparato a desechar no estuviera completo, el Cliente dispone de un (1) mes adicional para efectuar él mismo la entrega, de forma física y directa en cualquier tienda IKEA de dicho producto o aparato eléctrico o electrónico desechado, presentando el tique correspondiente de compra del aparato nuevo equivalente.

S’informa els Clients que, de conformitat amb l’actual normativa sobre residus d’aparells elèctrics o electrònics, el transport dels productes rebutjats a la botiga, plataforma logística o instal·lacions de reciclatge es pot realitzar per l’empresa transportista que realitza el lliurament de les comandes de IKEA.

S’informa els Clients que, de conformitat amb l’actual normativa sobre residus d’aparells elèctrics o electrònics, el transport dels productes rebutjats a la botiga, plataforma logística o instal·lacions de reciclatge es pot realitzar per l’empresa transportista que realitza el lliurament de les comandes de IKEA.

 

http://www.ikea.com/es/es/doc/billingweeemessage/ikea-formulario-de-retirada-weee.__1364636713611.pdf

 

15. SERVICIO POSTVENTA

En caso de que el Cliente tenga una incidencia con la gestión de la recepción o recogida de su pedido o con el contenido del mismo, deberá ponerse en contacto con la tienda IKEA que haya elegido para enviar su pedido. Asimismo, podrá contactar con el Servicio de Atención al Cliente de IKEA a través del teléfono 900 400 922 en horario de 9 a 22 horas, o a través del formulario de reclamaciones disponible en el siguiente enlace:

https://ww9.ikea.com/es/ca/contacto/formulario.php

En tot cas, IKEA informa que posa a la disposició dels Clients una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

16. CANCELACIÓN, DESISTIMIENTO Y DEVOLUCIÓN

El Cliente dispone de 12 horas desde la confirmación del pedido para cancelarla compra en su totalidad así como los servicios contratados. El Cliente podrá contactar con IKEA en el teléfono 900 400 922 para la cancelación del pedido.

En estos casos se le abonará el precio total por el mismo sistema de pago utilizado en el momento de abonar el pedido en un plazo máximo de tres días laborables desde la comunicación de la cancelación.

No se admitirán cancelaciones parciales del pedido. El Cliente deberá cursar un nuevo pedido.

El Client, si la seva condició fos la de consumidor, disposarà de 14 dies naturals comptats des de la recepció de l’últim dels productes adquirits en una mateixa comanda per exercir parcial o totalment el seu dret de desistiment.

Para ejercer el derecho de desistimiento el Cliente deberá dirigirse dentro de dicho plazo a IKEA CONTACT CENTER ESPAÑA, Plaza Espíritu Santo, Parcelas 1-3, código postal 33010- Oviedo (Asturias), IKEA le facilita –adjunto- un documento de desistimiento, que el Cliente puede utilizar o no para tal fin. Asimismo el Cliente podrá enviar a IKEA el formulario de desistimiento por mail a la dirección: mailto:csc.ibes.ES@ikea.com.

Tant en els casos de desistiment, parcial o total, legalment previst, com de garantia comercial de devolució que ofereix IKEA, els costs derivats de la devolució dels productes corren a càrrec del Client i hauran de ser posats a disposició de IKEA, en qualsevol de les seves botigues en el territori espanyol excepte illes i Ceuta i Melilla, en el termini màxim de tres dies laborables des de la comunicació del desistiment o de la voluntat de tornar-lo, si escau.

Si el Client optés per la recollida dels productes per part de IKEA, el cost serà el mateix que el del servei de transport en realitzar la comanda, segons tarifes.

En caso de desistimiento, total o parcial, IKEA devolverá al Cliente por el mismo medio que utilizó para pagar, los pagos recibidos por la mercancía devuelta y por los servicios contratados (de recogida o transporte), que en su caso será proporcional a la cantidad de mercancía devuelta, en el plazo máximo de tres días laborables desde que IKEA hubiera recibido la mercancía devuelta.

Tant en casos de desistiment, parcial o total, legalment previst, com de garantia comercial de devolució que ofereix IKEA, si el Client escollís la recollida i transport fins a IKEA, aquesta compensarà les quantitats totals a retornar al Client en el mateix mitjà de pagament en què es va fer la compra, i el preu del transport, calculat segons tarifes.

Transcorregut el termini per exercitar el dret legal de desistiment, IKEA ofereix al Client una garantia, addicional a la legal, de devolució o canvi dels productes adquirits, que podrà fer efectiva el Client dins del termini de 365 dies des de la seva compra, per canvi d’opinió.

Verificat l’estat de la mercaderia retornada pel Client en exercici d’aquesta garantia comercial, si el producte no s’ha desprecintat i manté el seu embalatge original, IKEA retornarà l’import de la compra del producte (no dels serveis contractats), pel mateix mètode de pagament que el Client va utilitzar, en el termini de tres dies laborables des de la seva recepció. Si el producte que es retorna està amb l’embalatge original obert, extret de l’embalatge o sense embalatge, muntat o usat, però es troba en bon estat, IKEA entregarà al Client una Targeta Devolució sense caducitat per l’import dels productes retornats (no pels serveis contractats amb la comanda). La política de devolucions no s’aplica a la contractació dels serveis.

En la utilización de las Tarjetas Devolución como medio de pago deberá observarse, en cualquier caso, lo establecido en la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, tal y como  resulte modificada, así como las limitaciones preceptuadas en la misma.

Els articles deteriorats a conseqüència de l’ús i les Targetes Regal estan exclosos de la política de Canvis i Devolucions. Les devolucions de compres fetes amb Targeta Regal, Promoció i Devolució es realitzaran en el mateix mètode de pagament.

El Client serà responsable de la disminució del valor dels productes a retornar, resultat d’una manipulació d’aquests aliena a la derivada de la seva naturalesa, de les seves característiques i/o del seu funcionament, i això comportarà que en aquests casos no s’admeti l’exercici del dret de desistiment ni la garantia comercial de devolució oferida per IKEA.

Per exercir aquests drets i garanties, el Client ha de presentar sempre el justificant de compra dels productes.

 

17. GARANTÍA

Los productos adquiridos en este sitio web gozan de las mismas garantías que los adquiridos directamente en las tiendas IKEA. En virtud de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, cuando el Cliente sea consumidor en un plazo de dos años desde la entrega IKEA responderá de los defectos de fabricación de los artículos adquiridos. Verificada la existencia de un defecto de fabricación en el producto IKEA procederá a la reparación del producto o en su caso a su sustitución. Si ambas soluciones no fuesen posibles, el Cliente podrá solicitar la rebaja proporcional del precio y si el defecto fuese grave, la resolución del contrato.

El Client té l’obligació de comunicar el defecte advertit en els dos mesos següents al moment en què se n’adoni.

Per a determinats productes, IKEA ofereix una garantia comercial addicional a la legal de cinc, deu, quinze o vint-i-cinc anys per a defectes de fabricació i/o de materials, amb caràcter voluntari (garantia comercial), per la qual cosa es recomana consultar a l’enllaç indicat a continuació les condicions específiques d’aquestes garanties i la seva cobertura, així com les instruccions de manteniment dels productes per donar-los el millor tractament possible. En el web de IKEA, aquesta informació està disponible a l’enllaç:

https://www.ikea.com/es/es/customer-service/garantia-ikea/

Les garanties comercials que ofereix IKEA respecte els seus productes estan condicionades a un ús domèstic. No s’aplicarà aquesta garantia en cas que s’evidenciï un ús distint, per exemple, un ús professional vinculat a una activitat empresarial (excepte productes provats per a aquest fi) i en tot cas pel seu ús en institucions i administracions públiques.

La garantia dels productes adquirits per al desenvolupament d’un negoci o activitat professional es regularà de conformitat amb el que estipula el Codi de Comerç i el Codi Civil.

 

18. LEGISLACIÓN APLICABLE. SUMISIÓN A FUERO

Aquest contracte es regirà per la legislació espanyola que sigui d'aplicació en allò que aquest contracte no disposa en matèria d'interpretació, validesa i execució.

En cas de desacord que es derivi de la compra de productes a través del servei de venda a distància, d’aquestes Condicions Generals, i per a la resolució de qualsevol conflicte, les parts acorden sotmetre’s, amb renúncia a qualsevol altre fur o jurisdicció a què poguessin tenir dret, als jutjats i tribunals de la ciutat corresponent al domicili del Client.

En el cas de les empreses, els Jutjats i Tribunals competents seran els que preveu la normativa vigent per a cada cas.

 

Model de formulari de desistiment

(Només has de complimentar i enviar aquest formulari si desitges desistir del contracte)

 • A la atención de IKEA CONTACT CENTER ESPAÑA, Plaza Espíritu Santo, parcelas 1- 3, código postal 33010 – Oviedo (Asturias), con número de teléfono 900 400 922 y dirección de correo electrónico csc.ibes.ES@ikea.com.
   
 • Amb aquest document li comunico/comuniquem (*) que desisteixo del meu/desistim del nostre (*) contracte de venda del següent bé/prestació del següent servei (*):
   
 • Comanda número ................el/rebut el (*):
   
 • Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris:
   
 • Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris:
   
 • Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si aquest formulari es presenta en paper)
  Signat.
   
 • Data

(*) Titllar el que no és procedent.

 

Formulario de retirada

Formulario de retirada - Español

Formulario de retirada - Inglés

Formulario de retirada - Catalán

Formulario de retirada - Euskera

Condicions generals d'IKEA FAMILY

Condicions legals de la targeta de fidelització d'IKEA FAMILY.

 

Aquestes condicions regulen les Condicions generals d'ús de la Targeta de Fidelització d'IKEA FAMILY de l'empresa IKEA IBÉRICA S.A. amb domicili a l'Avda. Matapiñonera 9, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid, amb CIF A28812618 i en el cas de la botiga de Barakaldo IKEA NORTE S.L amb domicili al Centre Comercial Megapark s/n, codi postal 48903 de Biscaia.
 
La utilització de la targeta del Club de Fidelització IKEA FAMILY està subjecta a les presents condicions generals de manera que la sol·licitud i l'ús de la targeta implica la seva adhesió i acceptació expresses. La targeta és gratuïta, personal i intransferible, i el titular haurà d'acreditar la seva identitat en el moment que la utilitzi, si així ho requerís el personal d'IKEA. La targeta no és un mitjà de pagament i no permet compensar saldos pendents de cap classe o per cap causa, inclosos els de compres finançades, ni el valor dels descomptes és bescanviable per efectiu.
 
La targeta permet beneficiar-se de descomptes per a compres segons les promocions vigents a cada moment ofertes per IKEA, rebre pel mitjà triat publicitat dels nostres productes i serveis, així com la possibilitat d'accedir a esdeveniments, continguts exclusius i altres avantatges addicionals. Qui pot ser titular de la Targeta? Podran ser titulars d'una targeta IKEA FAMILY totes aquelles persones físiques majors de 18 anys i residents a Espanya (excloses les Illes Balears i Canàries).
 
On puc usar la targeta?
La targeta és vàlida a les botigues IKEA d'Espanya (excloses les Illes Balears i Canàries) i a altres establiments que puguin col·laborar amb IKEA FAMILY. Pots usar aquesta targeta per beneficiar-te de descomptes en les compres de productes IKEA tant a les botigues físiques com en compra online, així com al Restaurant/Bistro/Botiga Sueca.
 
La targeta té validesa per temps indefinit. Per aquesta raó, IKEA es reserva el dret de modificar o cancel·lar en qualsevol moment la totalitat o una part dels avantatges associats a la seva utilització.
 
La targeta es posa a la disposició de qualsevol persona que la sol·liciti en qualsevol quiosc digital IKEA FAMILY situat a les botigues IKEA de la Península, així com a través del registre a través del web www.ikea.es/family o bé a través dels formularis de paper disponibles a les botigues IKEA.
 
Serà responsabilitat del client comunicar a IKEA qualsevol modificació de les dades personals proporcionades per obtenir la targeta IKEA. El client podrà modificar aquestes dades sempre que ho consideri necessari a la seva àrea de soci de www.ikea.es/FAMILY. En cas contrari, IKEA tindrà com a vàlides les dades que li hagués facilitat el client en origen. La responsabilitat de l'ús i la custòdia de la targeta correspon exclusivament al seu titular des que IKEA la hi lliuri. IKEA no es responsabilitza de cap contingència relacionada amb la targeta una vegada lliurada ni dels descomptes que s'hi poguessin fer efectius de manera indeguda.
 
En cas de pèrdua o robatori de la targeta pots comunicar-nos-ho a través de l'adreça electrònica privacidad@ikeainfo.com. Podràs obtenir una nova targeta IKEA FAMILY amb el mateix número de soci als quioscos digitals de la botiga o a www.mitarjetaFAMILY.com
 
En cas que vulguis anul·lar la targeta ho hauràs de sol·licitar a través de l'adreça electrònica privacidad@ikeainfo.com lliurant la targeta a la teva botiga més propera perquè la inutilitzin, moment en què es perdran tots els teus drets com a titular de la targeta.
 
IKEA es reserva el dret de la cancel·lació de la targeta amb pèrdua dels seus drets inherents en cas d'ús indegut de la targeta o incompliment d'aquestes condicions generals.
 
Comunicacions comercials
 
El titular de la targeta mitjançant el registre a IKEA FAMILY prestarà el seu consentiment exprés per tractar les seves dades personals amb finalitats publicitàries o promocionals per mitjà del canal que hagi sol·licitat. Pots excloure't d'aquest servei de manera senzilla i gratuïta a través de l'enllaç que IKEA facilita per poder cancel·lar el seu registre en cadascuna de les comunicacions que envia.
 
Amb la finalitat de respondre al principi de qualitat de les dades exigides per la legislació en matèria de protecció de dades personals vigent, IKEA es reserva la facultat de cancel·lar la targeta i eliminarà les seves dades personals del fitxer CLIENTS IKEA FAMILY en cas que no s'hagi fet ús de la targeta durant un període llarg/considerable de temps. En qualsevol cas, abans de dur a terme alguna d'aquestes accions t'avisarem.
 

És aconsellable que revisis les condicions generals regularment; pot ser que IKEA les modifiqui per adequar-les a canvis en la normativa o en els nostres serveis.